Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

elaeinten_sopeutuminen [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======BIO-404 Eläinten sopeutuminen======
 +
 +=====Ekofysiologian luennot=====
 +vanha kurssi
 +
 +==== 19.12.2006 ====
 +
 +    - Merielämän osmoottiset haasteet ja ratkaisut niihin. ​
 +    - Liikkuminen maalla (lentämistä ei tarvitse käsitellä)  ​
 +    - Määrittele seuraavat termit lyhyesti
 +       * iso-osmoottinen
 +       * heliotermia ​
 +       * stenohaliini
 +       * lesitotrofinen toukka
 +    - Eläinten luokittelu lämpötalouden ja lämmönsäätelyn perusteella (tasa/​vaihto ja sisä/​ulko) ​