Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

elaeinfysiologian_seminaari [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Eläinfysiologian seminaari 2011-2012======
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== 1. välikoe =====
 +
 +==== 10.10.2011 ====
 +
 +  - Määrittele mahdollisimman tyhjentävästi,​ mutta enintäään kahdella virkkeellä:​
 +    * homeostasia
 +    * fenotyypin plastisuus (phenotypic plasticity)
 +    * (evolutiivinen) adaptaatio
 +    * allometrinen
 +    * kaksoisleimattu vesi
 +    * kemoautotrofinen symbioosi
 +    * jyrsijöiden fermentaatiot
 +    * kylomikronit
 +  - Valitse a) tai b):
 +    * Vertaile anaerobisia ja aerobisia energiantuottotapoja ja niiden merkitystä erilaisissa ympäristöissä elävien ja elintavoiltaan erilaisten eläinten kohdalla.
 +    * Vertaile eri nisäkäsryhmien ruuansulatuskanavan rakennetta ja toimintaa sekä kerro miten nämä ratkaisut liittyvät elinympäristön tarjoamiin ravintoresursseihin.
 +
 +=====6. välikoe=====
 +
 +
 +
 +
 +==== 25.5.2012 ====
 +  - Määrittele mahdollisimman tyhjentävästi,​ mutta enintään kahdella virkkeellä
 +    * Suhteellinen kosteus
 +    * Osmoottinen U/P suhde (osmotic U/P ratio)
 +    * Kompensoivat liuenneet aineet (counteracting solutes)
 +    * Mikä ero on vastavirtavaihdolla (countercurrent exchange) ja vastavirtavahvistuksella (countercurrent multiplication)
 +    * Mihin kloridisolujen natriumerityksen uskotaan perustuvan?
 +    * Munuaiskeräsen suodatuspaine
 +    * Suhteellinen puhdistus (relative clearance)
 +    * Hyönteiset ja matelijat ovat parhaiten sopeutuneita kuiviin olosuhteisiin. Luettele ne ominaisuudet,​ jotka ovat tämän takana
 +  - Valitse a) tai b):
 +    * Kerro niistä fysiologisista ominaisuuksista jotka mahdollistavat sen, että kalat voivat elää suolaisessa tai makeassa vedessä ja jopa liikkua näiden välillä
 +    * Miten nisäkkäät ovat sopeutuneet elämään kuivissa ja kuumissa olosuhteissa?​
 +
 +
 +
 +
 +
 +