Tenttiwiki

Eläinfysiologian seminaari 2011-2012

1. välikoe

10.10.2011

 1. Määrittele mahdollisimman tyhjentävästi, mutta enintäään kahdella virkkeellä:
  • homeostasia
  • fenotyypin plastisuus (phenotypic plasticity)
  • (evolutiivinen) adaptaatio
  • allometrinen
  • kaksoisleimattu vesi
  • kemoautotrofinen symbioosi
  • jyrsijöiden fermentaatiot
  • kylomikronit
 2. Valitse a) tai b):
  • Vertaile anaerobisia ja aerobisia energiantuottotapoja ja niiden merkitystä erilaisissa ympäristöissä elävien ja elintavoiltaan erilaisten eläinten kohdalla.
  • Vertaile eri nisäkäsryhmien ruuansulatuskanavan rakennetta ja toimintaa sekä kerro miten nämä ratkaisut liittyvät elinympäristön tarjoamiin ravintoresursseihin.

6. välikoe

25.5.2012

 1. Määrittele mahdollisimman tyhjentävästi, mutta enintään kahdella virkkeellä
  • Suhteellinen kosteus
  • Osmoottinen U/P suhde (osmotic U/P ratio)
  • Kompensoivat liuenneet aineet (counteracting solutes)
  • Mikä ero on vastavirtavaihdolla (countercurrent exchange) ja vastavirtavahvistuksella (countercurrent multiplication)
  • Mihin kloridisolujen natriumerityksen uskotaan perustuvan?
  • Munuaiskeräsen suodatuspaine
  • Suhteellinen puhdistus (relative clearance)
  • Hyönteiset ja matelijat ovat parhaiten sopeutuneita kuiviin olosuhteisiin. Luettele ne ominaisuudet, jotka ovat tämän takana
 2. Valitse a) tai b):
  • Kerro niistä fysiologisista ominaisuuksista jotka mahdollistavat sen, että kalat voivat elää suolaisessa tai makeassa vedessä ja jopa liikkua näiden välillä
  • Miten nisäkkäät ovat sopeutuneet elämään kuivissa ja kuumissa olosuhteissa?