Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
elaeinfysiologian_laudatur_gilbert_developmental_biology [2017/08/22 10:44]
128.214.22.132 [22.8.2017]
elaeinfysiologian_laudatur_gilbert_developmental_biology [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Eläinfysiologian laudatur / Gilbert, Developmental Biology ======
 +
 +
 +
 +
 +==== 5.5.2017 ====
 +Vastaa neljään kysymykseen seuraavista:​
 +
 +1. Eläinmalliorganismien edut ja rajoitukset molekylaarisen kehitysbiologian tutkimuksessa:​ kuvaa 3 selkärankaista ja 2 selkärangatonta malliorganismia
 +
 +2. Neuroepiteelin induktio ja kaavoittuminen selkärankaisalkioilla
 +
 +3. DNA metylaation mekanismit ja tehtävät yksilönkehityksessä
 +
 +4. Miten solutukiranka ohjaa alkion epäsymmetrian syntyä ja soluerilaistumista:​ kuvaa kaksi esimerkkiä eri lajeista
 +
 +
 +==== 4.11.2016 ====
 +Vastaa kaikkiin kysymyksiin pitäytyen tiukasti annetussa aiheessa
 +
 +  - Selkärankaisten silmän kehitys
 +  - Nisäkkään A-P (anterior-posterior) alkioakseleiden muodostus
 +  - Convergent extension ("​Suippeneva piteneminen"​) kehitysbiologisena ja solubiologisena mekanismina
 +  - Vanhenemisen solutason mekanismina
 +
 +==== 11.1.2008 ====
 +
 +  - Mitä tarkoitetaan organismien modulaarisuudella ja minkälaisia evolutiivisia seuraumuksia tästä on?
 +  - Induktiiviseen viestintään osallistuvat keskeiset kasvutekijäperheet ja niiden signaalitransduktiomekanismit.
 +  - Sukupuolinen erilaistuminen nisäkkäillä.
 +
 +
 +==== 15.6.2001 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +  - Transkription jälkeisen geeninsäätelyn merkitys yksilönkehityksessä.
 +  - Segmentaatioon vaikuttavat geenit ja niiden roolit. ​
 +  - Raajan kehitys selkärankaisilla.
 +  - Transkriptiofaktorien sitoutuminen DNA:han.
 +
 +
 +