Tenttiwiki

Eläinfysiologian laudatur / Gilbert, Developmental Biology

5.5.2017

Vastaa neljään kysymykseen seuraavista:

1. Eläinmalliorganismien edut ja rajoitukset molekylaarisen kehitysbiologian tutkimuksessa: kuvaa 3 selkärankaista ja 2 selkärangatonta malliorganismia

2. Neuroepiteelin induktio ja kaavoittuminen selkärankaisalkioilla

3. DNA metylaation mekanismit ja tehtävät yksilönkehityksessä

4. Miten solutukiranka ohjaa alkion epäsymmetrian syntyä ja soluerilaistumista: kuvaa kaksi esimerkkiä eri lajeista

4.11.2016

Vastaa kaikkiin kysymyksiin pitäytyen tiukasti annetussa aiheessa

 1. Selkärankaisten silmän kehitys
 2. Nisäkkään A-P (anterior-posterior) alkioakseleiden muodostus
 3. Convergent extension (“Suippeneva piteneminen”) kehitysbiologisena ja solubiologisena mekanismina
 4. Vanhenemisen solutason mekanismina

11.1.2008

 1. Mitä tarkoitetaan organismien modulaarisuudella ja minkälaisia evolutiivisia seuraumuksia tästä on?
 2. Induktiiviseen viestintään osallistuvat keskeiset kasvutekijäperheet ja niiden signaalitransduktiomekanismit.
 3. Sukupuolinen erilaistuminen nisäkkäillä.

15.6.2001

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Transkription jälkeisen geeninsäätelyn merkitys yksilönkehityksessä.
 2. Segmentaatioon vaikuttavat geenit ja niiden roolit.
 3. Raajan kehitys selkärankaisilla.
 4. Transkriptiofaktorien sitoutuminen DNA:han.