Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

elaeinfysiologian_ja_histologian_harjoitustyoet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt ======
 +==== 25.01.2013 ====
 +  -Mikä merkitys ravinnon sisällöllä on energiankulutukseen
 +  -**Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (2p)**
 +    -Mitä tarkoitetaan hematokriitilla ja miten se voidaan määrittää?​
 +    -Miten MCH MCHC eroavat toisistaan?
 +  -**Kahden lajin verta tutkittiin ja saatiin seuraavat tulokset (2p)** (Kuva 1.)
 +  -**Selitä __lyhyesti__ (Kuva2.)**
 +    -Sydämen sähköinen toiminta sekä
 +    -miksi sitä tutkittaessa kytkentöjen I, II, III amplitudit eroavat toisistaan.
 +  -**Selitä lyhyesti. (0,​5p/​kohta)**
 +    -hypertoninen liuos
 +    -osmoregulaatio
 +    -cpm
 +    -β-adrenerginen vaste
 +  -Kuvassa (Kuva 3.) on piirrettynä glukoosin (merkitty palloilla) ja erään hormonin (merkitty neliöillä) pitoisuuden vaihtelu veressä glukoosirasitustestin aikana. Mistä hormonista on kyse, ja mitkä ovat sen vaikutukset elimistössä (2p)
 +  -Määrittele seuraavat käsitteet
 +    -Transformaatio
 +    -Summautuminen
 +  -Miten syntyy ja missä?
 +    -Eksitatorinen postsynaptinen potentiaali (EPSP)
 +    -Reseptoripotentiaali
 +
 +Kuva 1.
 +
 +{{elaeinfys_2ii.jpg|}}
 +
 +Kuva 2.
 +
 +{{elaeinfys_3.jpg|}}
 +
 +Kuva 3.
 +
 +{{elaeinfys_4ii.jpg|}}
 +  ​
 +
 +===== Histologian osuus =====
 +
 +
 +
 +==== 11.4.2008 ====
 +
 +Valitse seuraavista kaksi aihetta, joista kirjoitat (huom. esseevastaus á 10p)
 +
 +  - Imusolmukkeen rakenne ja toiminta
 +  - Maksan histologinen rakenne ja verenkierto
 +  - Munarauhasen rakenne ja oogeneesi ​  
 + 
 +
 +
 +==== 21.4.2006 ====
 +
 +Vastaa 1. kysymykseen ja sitten vaihtoehtoisesti kysymykseen 2 tai 3.
 +
 +  - Vastaa lyhyesti muutamalla lauseella
 +    * Mitkä rakenteet muodostavat hengityskaasujen diffuusioesteen keuhkorakkuloissa?​
 +    * Millä rakenteellisella tavalla umpieritteiset rauhaset eroavat avoeritteisistä?​
 +  - Silmän verkkokalvon rakenne. Minkä solujen kautta näköaistimus kulkee?
 +  - Nefronin rakenne
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Fysiologian osuus =====
 +
 +
 +==== 6.3.2009 ====
 +
 +  - Torakkatyössä preparaattiin lisättiin lopuksi eseriiniä, joka sai aikaan aktiopotentiaalitaajuuden kasvun ja lopuksi aktiopotentiaalien loppumisen. Mistä tämä vaikutus johtuu?
 +  - 
 +    * Kahden lajin verta tutkittiin ja saatiin seuraavat tulokset. Mitä ne kertovat lajien verestä ja punasoluista?​ Laji 1: Hct% 43, MCV, fl 80; MCH, pg 23. Laji 2: Hct% 43, MCV, fl 400; MCH, pg 120.
 +    * Miten pitoisuusmitat Hb g/l ja MCHC g/l eroavat toisistaan?
 +    * Miten veri poikkeaa useimmista muista elimistön kudoksista?
 +  - 
 +    * Mittaat nisäkkään energiankulutusta. Olet kiinnostunut eläimen perusaineenvaihdunnasta (//Basal Metabolic Rate//). Missä tilassa eläimen täytyy olla mittaamaan sitä?
 +    * Onko suora kalorimetria hyvä tapa mitata eläimen BMR?
 +  - 
 +    * Mitä solulle tapahtuu hypotonisessa liuoksessa ja miksi?
 +    * Mitä etuja on radioaktiivisten isotooppien käytöllä biologisessa tutkimuksessa?​
 +    * Mikä on maksan rooli sokeriaineenvaihdunnan säätelyssä?​
 +  - Piirrä normaali EKG nähtynä Einthovenin II kytkennän kautta, jossa polariteetit ovat toisinpäin (eli + oikeassa ranteessa, - vasemmassa jalassa). Kuvaile lyhyesti mitä sydämessä tapahtuu EKG:n eri vaiheissa.