Tenttiwiki

Eläinfysiologian ja histologian harjoitustyöt

25.01.2013

 1. Mikä merkitys ravinnon sisällöllä on energiankulutukseen
 2. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (2p)
  1. Mitä tarkoitetaan hematokriitilla ja miten se voidaan määrittää?
  2. Miten MCH MCHC eroavat toisistaan?
 3. Kahden lajin verta tutkittiin ja saatiin seuraavat tulokset (2p) (Kuva 1.)
 4. Selitä lyhyesti (Kuva2.)
  1. Sydämen sähköinen toiminta sekä
  2. miksi sitä tutkittaessa kytkentöjen I, II, III amplitudit eroavat toisistaan.
 5. Selitä lyhyesti. (0,5p/kohta)
  1. hypertoninen liuos
  2. osmoregulaatio
  3. cpm
  4. β-adrenerginen vaste
 6. Kuvassa (Kuva 3.) on piirrettynä glukoosin (merkitty palloilla) ja erään hormonin (merkitty neliöillä) pitoisuuden vaihtelu veressä glukoosirasitustestin aikana. Mistä hormonista on kyse, ja mitkä ovat sen vaikutukset elimistössä (2p)
 7. Määrittele seuraavat käsitteet
  1. Transformaatio
  2. Summautuminen
 8. Miten syntyy ja missä?
  1. Eksitatorinen postsynaptinen potentiaali (EPSP)
  2. Reseptoripotentiaali

Kuva 1.

Kuva 2.

Kuva 3.

Histologian osuus

11.4.2008

Valitse seuraavista kaksi aihetta, joista kirjoitat (huom. esseevastaus á 10p)

 1. Imusolmukkeen rakenne ja toiminta
 2. Maksan histologinen rakenne ja verenkierto
 3. Munarauhasen rakenne ja oogeneesi

21.4.2006

Vastaa 1. kysymykseen ja sitten vaihtoehtoisesti kysymykseen 2 tai 3.

 1. Vastaa lyhyesti muutamalla lauseella
  • Mitkä rakenteet muodostavat hengityskaasujen diffuusioesteen keuhkorakkuloissa?
  • Millä rakenteellisella tavalla umpieritteiset rauhaset eroavat avoeritteisistä?
 2. Silmän verkkokalvon rakenne. Minkä solujen kautta näköaistimus kulkee?
 3. Nefronin rakenne

Fysiologian osuus

6.3.2009

 1. Torakkatyössä preparaattiin lisättiin lopuksi eseriiniä, joka sai aikaan aktiopotentiaalitaajuuden kasvun ja lopuksi aktiopotentiaalien loppumisen. Mistä tämä vaikutus johtuu?
  • Kahden lajin verta tutkittiin ja saatiin seuraavat tulokset. Mitä ne kertovat lajien verestä ja punasoluista? Laji 1: Hct% 43, MCV, fl 80; MCH, pg 23. Laji 2: Hct% 43, MCV, fl 400; MCH, pg 120.
  • Miten pitoisuusmitat Hb g/l ja MCHC g/l eroavat toisistaan?
  • Miten veri poikkeaa useimmista muista elimistön kudoksista?
  • Mittaat nisäkkään energiankulutusta. Olet kiinnostunut eläimen perusaineenvaihdunnasta (Basal Metabolic Rate). Missä tilassa eläimen täytyy olla mittaamaan sitä?
  • Onko suora kalorimetria hyvä tapa mitata eläimen BMR?
  • Mitä solulle tapahtuu hypotonisessa liuoksessa ja miksi?
  • Mitä etuja on radioaktiivisten isotooppien käytöllä biologisessa tutkimuksessa?
  • Mikä on maksan rooli sokeriaineenvaihdunnan säätelyssä?
 2. Piirrä normaali EKG nähtynä Einthovenin II kytkennän kautta, jossa polariteetit ovat toisinpäin (eli + oikeassa ranteessa, - vasemmassa jalassa). Kuvaile lyhyesti mitä sydämessä tapahtuu EKG:n eri vaiheissa.