Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

elaeinfysiologian_cumu_willmer_environmental_physiology_of_animals [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Eläinfysiologian cumu II / Willmer, Stone & Johnston: Environmental Physiology of Animals======
 +
 +
 +
 +==== 5.8.2011 (part 3) ====
 +
 +  - Määrittele tyhjentävästi enintään kahdella virkkeellä:​
 +    * Taiga
 +    * Pelaginen ja bentinen
 +    * El Niño
 +    * Alijäähtymispiste
 +    * Malpighin putket
 +    * Epäspesifinen immuniteetti
 +    * Jyrsijöiden koprofagia
 +    * Kutikula
 +    * Koralli
 +    * Mikroilmasto ​
 +  - Vertaile makean ja suolaisen veden eläinten ionitasapainon säätelyä
 +  - Eläinten sopeutuminen kuumaan ja kuivaan
 +  - 
 +    * Laadi itsellesi kuulustelualueesta vapaavalintaisesti oma otsikko/​kysymys (kuitenkin niin, ettei se käsittele jo yllä kysymyksissä esiintulleita seikkoja)
 +    * Kirjoita hyvä vastaus
 +    * Arvostele vastauksesi itse (0-5/5) ja 
 +    * perustele antamaasi arvosanaa kolmella virkkeellä.
 +
 +==== 8.2.2008 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +
 +  - Merieläinten osmoregulaatiostrategiat
 +  - Hemoglobiinin funktionaaliset ominaisuudet ja niiden lajienvälinen vaihtelu
 +  - Vesieläinten nosteenhallinta (buyoancy)
 +  - Pienten ektotermien selviytymisstrategiat hyvin kylmissä ympäristöissä
 +
 +==== 4.11.2005 & 06.10.2006 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +
 +  - Sähköaistin esiintyvyys ja käyttökelpoisuus eri habitaateissa
 +  - Hemoglobiinin funktionaaliset ominaisuudet ja niiden lajienvälinen vaihtelu
 +  - Miten aavikolla elävät nisäkkäät säätelevät ruumiinlämpöään ja nestetasapainoaan?​
 +  - Miten loiset voivat puolustautua isännän puolustusmekanismeja vastaan?
 +
 +[[http://​customcollegeessays.com/​index.php|college essay]]