Tenttiwiki

Eläinfysiologian cumu II / Willmer, Stone & Johnston: Environmental Physiology of Animals

5.8.2011 (part 3)

 1. Määrittele tyhjentävästi enintään kahdella virkkeellä:
  • Taiga
  • Pelaginen ja bentinen
  • El Niño
  • Alijäähtymispiste
  • Malpighin putket
  • Epäspesifinen immuniteetti
  • Jyrsijöiden koprofagia
  • Kutikula
  • Koralli
  • Mikroilmasto
 2. Vertaile makean ja suolaisen veden eläinten ionitasapainon säätelyä
 3. Eläinten sopeutuminen kuumaan ja kuivaan
  • Laadi itsellesi kuulustelualueesta vapaavalintaisesti oma otsikko/kysymys (kuitenkin niin, ettei se käsittele jo yllä kysymyksissä esiintulleita seikkoja)
  • Kirjoita hyvä vastaus
  • Arvostele vastauksesi itse (0-5/5) ja
  • perustele antamaasi arvosanaa kolmella virkkeellä.

8.2.2008

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Merieläinten osmoregulaatiostrategiat
 2. Hemoglobiinin funktionaaliset ominaisuudet ja niiden lajienvälinen vaihtelu
 3. Vesieläinten nosteenhallinta (buyoancy)
 4. Pienten ektotermien selviytymisstrategiat hyvin kylmissä ympäristöissä

4.11.2005 & 06.10.2006

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Sähköaistin esiintyvyys ja käyttökelpoisuus eri habitaateissa
 2. Hemoglobiinin funktionaaliset ominaisuudet ja niiden lajienvälinen vaihtelu
 3. Miten aavikolla elävät nisäkkäät säätelevät ruumiinlämpöään ja nestetasapainoaan?
 4. Miten loiset voivat puolustautua isännän puolustusmekanismeja vastaan?

college essay