Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
elaeinfysiologian_cumu_sariola_et_al._solusta_yksiloeksi [2015/08/21 14:13]
128.214.61.33
elaeinfysiologian_cumu_sariola_et_al._solusta_yksiloeksi [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== 25.1.2013 ====
 +  - Sikiönkehitys ja sen häiriöt
 +  - Geenisäätelyn periaatteet ja geenien ilmentymisen tutkimusmenetelmät
 +  - Lihastyypit,​ niiden erilaistuminen ja regeneraatio
  
 +==== 21.8.2015 ====
 +Vastaa kaikkiin kysymyksiin
 +
 +  * Induktiivinen viestintä solujen välillä
 +  * Solun polarisaatio:​ solubiologiset ja molekylaariset mekanismit
 +  * Keskushermoston solutyypit: niiden muodostus kanta- ja esiastesoluista ja erilaistumisen säätely
 +  * Nisäkkään raajasilmun kasvu ja kaavoittuminen. Signalointireitit kaavoittumisen ohjaajina. Mitä samankaltaisuuksia tai eroja raajan kehityksellä on alempien eläinten raajan regeneraatioon?​
 +
 +    ​
 +    ​
 +   
 +    ​
 +   
 +   
 +