Tenttiwiki

25.1.2013

  1. Sikiönkehitys ja sen häiriöt
  2. Geenisäätelyn periaatteet ja geenien ilmentymisen tutkimusmenetelmät
  3. Lihastyypit, niiden erilaistuminen ja regeneraatio

21.8.2015

Vastaa kaikkiin kysymyksiin

  • Induktiivinen viestintä solujen välillä
  • Solun polarisaatio: solubiologiset ja molekylaariset mekanismit
  • Keskushermoston solutyypit: niiden muodostus kanta- ja esiastesoluista ja erilaistumisen säätely
  • Nisäkkään raajasilmun kasvu ja kaavoittuminen. Signalointireitit kaavoittumisen ohjaajina. Mitä samankaltaisuuksia tai eroja raajan kehityksellä on alempien eläinten raajan regeneraatioon?