Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
elaeinfysiologia [2019/02/06 11:42]
128.214.138.166 [1. Välikoe]
elaeinfysiologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======BIO-401 Eläinfysiologia======
 +
 +====1. Välikoe====
 +
 +===6.2.2019===
 +muistinvaraisesti
 +
 +Vastaa tehtävään 1 ja joko tehtävään 2A tai 2B.
 +
 +1. Selitä lyhyesti, kuitenkin enintään kolmella virkkeellä. 1p/kohta
 +  A) Mitä on ei-adaptiivinen evoluutio ja mistä se johtuu?
 +  B) Proteiinin kvaternäärirakenne
 +  C) Osmoottinen paine
 +  D) Desmosomi
 +  E) Miten primäärinen ja sekundäärinen aktiivinen kuljetus eroavat toisistaan?
 +  F) Määrittele reaktionormi esimerkkiä käyttäen.
 +  G) Fenotyypin plastisuus ja polyfeeninen kehitys, miten ne liittyvät toisiinsa?
 +  H) Tutkaile väitettä kurjuus kulkee geeneissä tenttialueen tietojen kautta.
 +
 +2A) Vertaile eri lähestymistapoja fysiologiseen tutkimukseen (tekninen, evolutiivinen,​ vertaileva, environmental,​ integratiivinen).
 +
 +2B) Selitä lyhyesti mitä tarkoittaa solujen ja kudosten biokemiallinen fenotyyppi. Tämän jälkeen vertaile ja tarkastele fenotyypin tutkimukseen käytettyjä menetelmiä (tutkimusaloja).
 +=====Eläinfysiologian seminaari 2011-2012=====
 +vanha kurssi
 +
 +==== 1. välikoe ====
 +
 +=== 10.10.2011 ===
 +
 +  - Määrittele mahdollisimman tyhjentävästi,​ mutta enintäään kahdella virkkeellä:​
 +    * homeostasia
 +    * fenotyypin plastisuus (phenotypic plasticity)
 +    * (evolutiivinen) adaptaatio
 +    * allometrinen
 +    * kaksoisleimattu vesi
 +    * kemoautotrofinen symbioosi
 +    * jyrsijöiden fermentaatiot
 +    * kylomikronit
 +  - Valitse a) tai b):
 +    * Vertaile anaerobisia ja aerobisia energiantuottotapoja ja niiden merkitystä erilaisissa ympäristöissä elävien ja elintavoiltaan erilaisten eläinten kohdalla.
 +    * Vertaile eri nisäkäsryhmien ruuansulatuskanavan rakennetta ja toimintaa sekä kerro miten nämä ratkaisut liittyvät elinympäristön tarjoamiin ravintoresursseihin.
 +
 +=====6. välikoe=====
 +
 +
 +
 +
 +==== 25.5.2012 ====
 +  - Määrittele mahdollisimman tyhjentävästi,​ mutta enintään kahdella virkkeellä
 +    * Suhteellinen kosteus
 +    * Osmoottinen U/P suhde (osmotic U/P ratio)
 +    * Kompensoivat liuenneet aineet (counteracting solutes)
 +    * Mikä ero on vastavirtavaihdolla (countercurrent exchange) ja vastavirtavahvistuksella (countercurrent multiplication)
 +    * Mihin kloridisolujen natriumerityksen uskotaan perustuvan?
 +    * Munuaiskeräsen suodatuspaine
 +    * Suhteellinen puhdistus (relative clearance)
 +    * Hyönteiset ja matelijat ovat parhaiten sopeutuneita kuiviin olosuhteisiin. Luettele ne ominaisuudet,​ jotka ovat tämän takana
 +  - Valitse a) tai b):
 +    * Kerro niistä fysiologisista ominaisuuksista jotka mahdollistavat sen, että kalat voivat elää suolaisessa tai makeassa vedessä ja jopa liikkua näiden välillä
 +    * Miten nisäkkäät ovat sopeutuneet elämään kuivissa ja kuumissa olosuhteissa?​
 +
 +
 +
 +
 +