Tenttiwiki

BIO-401 Eläinfysiologia

1. Välikoe

6.2.2019

muistinvaraisesti

Vastaa tehtävään 1 ja joko tehtävään 2A tai 2B.

1. Selitä lyhyesti, kuitenkin enintään kolmella virkkeellä. 1p/kohta

A) Mitä on ei-adaptiivinen evoluutio ja mistä se johtuu?
B) Proteiinin kvaternäärirakenne
C) Osmoottinen paine
D) Desmosomi
E) Miten primäärinen ja sekundäärinen aktiivinen kuljetus eroavat toisistaan?
F) Määrittele reaktionormi esimerkkiä käyttäen.
G) Fenotyypin plastisuus ja polyfeeninen kehitys, miten ne liittyvät toisiinsa?
H) Tutkaile väitettä kurjuus kulkee geeneissä tenttialueen tietojen kautta.

2A) Vertaile eri lähestymistapoja fysiologiseen tutkimukseen (tekninen, evolutiivinen, vertaileva, environmental, integratiivinen).

2B) Selitä lyhyesti mitä tarkoittaa solujen ja kudosten biokemiallinen fenotyyppi. Tämän jälkeen vertaile ja tarkastele fenotyypin tutkimukseen käytettyjä menetelmiä (tutkimusaloja).

Eläinfysiologian seminaari 2011-2012

vanha kurssi

1. välikoe

10.10.2011

 1. Määrittele mahdollisimman tyhjentävästi, mutta enintäään kahdella virkkeellä:
  • homeostasia
  • fenotyypin plastisuus (phenotypic plasticity)
  • (evolutiivinen) adaptaatio
  • allometrinen
  • kaksoisleimattu vesi
  • kemoautotrofinen symbioosi
  • jyrsijöiden fermentaatiot
  • kylomikronit
 2. Valitse a) tai b):
  • Vertaile anaerobisia ja aerobisia energiantuottotapoja ja niiden merkitystä erilaisissa ympäristöissä elävien ja elintavoiltaan erilaisten eläinten kohdalla.
  • Vertaile eri nisäkäsryhmien ruuansulatuskanavan rakennetta ja toimintaa sekä kerro miten nämä ratkaisut liittyvät elinympäristön tarjoamiin ravintoresursseihin.

6. välikoe

25.5.2012

 1. Määrittele mahdollisimman tyhjentävästi, mutta enintään kahdella virkkeellä
  • Suhteellinen kosteus
  • Osmoottinen U/P suhde (osmotic U/P ratio)
  • Kompensoivat liuenneet aineet (counteracting solutes)
  • Mikä ero on vastavirtavaihdolla (countercurrent exchange) ja vastavirtavahvistuksella (countercurrent multiplication)
  • Mihin kloridisolujen natriumerityksen uskotaan perustuvan?
  • Munuaiskeräsen suodatuspaine
  • Suhteellinen puhdistus (relative clearance)
  • Hyönteiset ja matelijat ovat parhaiten sopeutuneita kuiviin olosuhteisiin. Luettele ne ominaisuudet, jotka ovat tämän takana
 2. Valitse a) tai b):
  • Kerro niistä fysiologisista ominaisuuksista jotka mahdollistavat sen, että kalat voivat elää suolaisessa tai makeassa vedessä ja jopa liikkua näiden välillä
  • Miten nisäkkäät ovat sopeutuneet elämään kuivissa ja kuumissa olosuhteissa?