Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

elaein-_ja_kasvikunnan_rakenne [2019/06/12 22:35]
elaein-_ja_kasvikunnan_rakenne [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Eläin- ja kasvikunnan evoluutio ======
 +
 +===== 52052 Johdatus eläintieteeseen =====
 +
 +==== 24.10.2013 ====
 +  - Selitä seuraavat käsitteet (**6p**)
 +    - Protisti
 +    - Radula
 +    - Väli-isäntä
 +    - Tagmatisaatio
 +    - Malpighin puktet
 +    - Gonadi
 +  - Sukupuusta (kuva1.) puuttuu kolme keskeistä eläinkunnan luokittelussa käytettyä ominaisuutta/​taksonia. Merkitse puuttuvat termit sukupuuhun ja selitä nimeämäsi termit lyhyesti (**6p**)
 +  - Ohessa (kuva2.) on selkäjänteisiin (Chordata) kuuluvan suikulaisen poikkileikkaus (pitkittäisleikkaukseen viivalla merkitystä kohdasta) sekä pitkittäisleikkaus. Mitkä ovat selkäjänteisten (pääjakso Chordata) yhteiset ominaisuudet (//"​body plan"//​)?​ Kerro myös lyhyesti mitä "​toimintaa"​ suikulainen ao. ominaisudella toteuttaa. Merkitse nimeämäsi ominaisuudet kuvaan/​kuviin (**8p**)
 +  - **ESSEE**: Millaisia haasteita sessiili elämäntapa aiheuttaa eläimille? Millaisia sopeumia/​ratkaisuja eri ppäjaksoihin kuuluvilla sessiileillä eläimillä on; kerro esimerkein. (**10p**)
 +
 +Kuva1.
 +
 +
 +{{sukupuu.jpg|}}
 +
 +
 +Kuva2.
 +
 +{{chordata.jpg|}}
 + 
 +
 +
 +
 +==== 7.12.2007 ====
 +
 +  - Selitä seuraavat käsitteet (7*1 pistettä): A) protostomia B) pseudokeloma C) vivipaarinen D) väli-isäntä E) ektoterminen F) kloaakki G) nematokysti
 +  - A) Miten sessiili elämäntapa vaikuttaa eläimen ravinnonottoon ja puolustautumiseen?​ (7 p) B) Nisäkkäille yhteiset erityispiirteet,​ jotka erottavat ne muista eläinryhmistä. (7 p)
 +  - A) Oheiset kuvat esittävät lintu- ja sammakkonaaraan urogenitaalielimistöjä. Vertaile niitä keskenään,​ nimeten keskeiset rakennepiirteet ja erot kuviin. (4 p) B) Kummalla edellä nimetyistä selkärankaisista munuainen on mesonefros, kummalla metanefros? Miten tämä ero näkyy naaraan JA koiraan urogenitaalielimistöjen rakenteessa?​ (3 p)
 +  - Tukirankatyypit - esittelee kolme erilaista tukirankatyyppiä käyttäen esimerkkinä kolmea eläinkunnan pääjaksoa. Pohdi näiden tukirankatyyppien rajoitteita ja etuja. (12 p)
 +  - Jokeritehtävä:​ Kuvassa on hauki. Hauki on kala. Pohdi mikä on kala. (2 p)   
 + 
 +
 +====== I välitentti ======
 +
 +
 +==== 25.9.2000 Lauri Saaristo ====
 +
 +  - Piirrä kaavakuva polttiaiseläimestä ja nimeä siitä seuraavat osat: Suu, Gastrovaskuliininen ontelo, gastrodermi,​ mesoglea, epidermi.(3p)
 +  - Luettele kuusi niveljalkaisille tyypillistä piirrettä/​toimintoa,​ jotka ovat vaikuttaneet pääjakson menestykseen.(3p)
 +  - Nimeä kaksi alkueläinten (protozoa) ​ pääjaksoa,​ sekä molemmista kaksi tyypillistä piirrettä. (3p)
 +  - Vertailutehtävä laakamatojen,​ sukkulamatojen ja nivelmatojen ominaisuuksista (pitkittäis- ja rengaslihakset,​ hydrostaattinen tukiranka, siimalliset/​ripselliset solut, verenkierto,​ onko ruumiinontelo syntynyt blastokeelistä...) (3p)
 +  -  Luettele kolme piirrettä, jotka erottavat simpukat (bivalvia) pääjalkaisista ja kotiloista. (1,5p)
 +  - kolme oikein/​väärin kysymysparia liittyen simpukan rakenteeseen. (1,5p)
 +
 +
 +====== Lopputentti ======
 + 
 +==== 2.11.2000 Lauri Saaristo ====
 +
 +  - Sammakon urogenitaalielimistö:​ nimeä osat kuvasta (suoraan kurssimonisteesta) ​
 +  - Nimeä lintujen sopeutumat lentämiseen.
 +  - Osmoregulaatio makean veden kaloilla.
 +  - Piikkinahkaisten vesiputkilostojärjestelmä.
 +  - Hemokeeli.
 +  - Blastokeeli.
 +  - Essee (6 p): Monisoluisten eläinten tukiranka
 +
 + 2-6 pistettä / kysymys.
 +
 +
 +==== 1.11.2001 ====
 +
 +  - Kalojen rakenteellinen ja toiminnallinen adaptaatio vesiympäristöön. ​  
 +  - Kaksikylkisyys - edut ja seuraukset ​
 +  - Nimeä lintujen rakenteelliset sopeutumat lentämiseen. ​     ​
 +  - Hyönteisten (Insecta) hengitysjärjestelmä.
 +  - Nahkiaisen sopeutuminen loisivaan elämäntapaan.
 +  - Vertaile sammakko-, lintu- ja nisäkäsnaaraan lisääntymiselimistöjä)
 +
 +
 +
 +