Tenttiwiki

Eläin- ja kasvikunnan evoluutio

52052 Johdatus eläintieteeseen

24.10.2013

 1. Selitä seuraavat käsitteet (6p)
  1. Protisti
  2. Radula
  3. Väli-isäntä
  4. Tagmatisaatio
  5. Malpighin puktet
  6. Gonadi
 2. Sukupuusta (kuva1.) puuttuu kolme keskeistä eläinkunnan luokittelussa käytettyä ominaisuutta/taksonia. Merkitse puuttuvat termit sukupuuhun ja selitä nimeämäsi termit lyhyesti (6p)
 3. Ohessa (kuva2.) on selkäjänteisiin (Chordata) kuuluvan suikulaisen poikkileikkaus (pitkittäisleikkaukseen viivalla merkitystä kohdasta) sekä pitkittäisleikkaus. Mitkä ovat selkäjänteisten (pääjakso Chordata) yhteiset ominaisuudet (“body plan”)? Kerro myös lyhyesti mitä “toimintaa” suikulainen ao. ominaisudella toteuttaa. Merkitse nimeämäsi ominaisuudet kuvaan/kuviin (8p)
 4. ESSEE: Millaisia haasteita sessiili elämäntapa aiheuttaa eläimille? Millaisia sopeumia/ratkaisuja eri ppäjaksoihin kuuluvilla sessiileillä eläimillä on; kerro esimerkein. (10p)

Kuva1.

Kuva2.

7.12.2007

 1. Selitä seuraavat käsitteet (7*1 pistettä): A) protostomia B) pseudokeloma C) vivipaarinen D) väli-isäntä E) ektoterminen F) kloaakki G) nematokysti
 2. A) Miten sessiili elämäntapa vaikuttaa eläimen ravinnonottoon ja puolustautumiseen? (7 p) B) Nisäkkäille yhteiset erityispiirteet, jotka erottavat ne muista eläinryhmistä. (7 p)
 3. A) Oheiset kuvat esittävät lintu- ja sammakkonaaraan urogenitaalielimistöjä. Vertaile niitä keskenään, nimeten keskeiset rakennepiirteet ja erot kuviin. (4 p) B) Kummalla edellä nimetyistä selkärankaisista munuainen on mesonefros, kummalla metanefros? Miten tämä ero näkyy naaraan JA koiraan urogenitaalielimistöjen rakenteessa? (3 p)
 4. Tukirankatyypit - esittelee kolme erilaista tukirankatyyppiä käyttäen esimerkkinä kolmea eläinkunnan pääjaksoa. Pohdi näiden tukirankatyyppien rajoitteita ja etuja. (12 p)
 5. Jokeritehtävä: Kuvassa on hauki. Hauki on kala. Pohdi mikä on kala. (2 p)

I välitentti

25.9.2000 Lauri Saaristo

 1. Piirrä kaavakuva polttiaiseläimestä ja nimeä siitä seuraavat osat: Suu, Gastrovaskuliininen ontelo, gastrodermi, mesoglea, epidermi.(3p)
 2. Luettele kuusi niveljalkaisille tyypillistä piirrettä/toimintoa, jotka ovat vaikuttaneet pääjakson menestykseen.(3p)
 3. Nimeä kaksi alkueläinten (protozoa) pääjaksoa, sekä molemmista kaksi tyypillistä piirrettä. (3p)
 4. Vertailutehtävä laakamatojen, sukkulamatojen ja nivelmatojen ominaisuuksista (pitkittäis- ja rengaslihakset, hydrostaattinen tukiranka, siimalliset/ripselliset solut, verenkierto, onko ruumiinontelo syntynyt blastokeelistä…) (3p)
 5. Luettele kolme piirrettä, jotka erottavat simpukat (bivalvia) pääjalkaisista ja kotiloista. (1,5p)
 6. kolme oikein/väärin kysymysparia liittyen simpukan rakenteeseen. (1,5p)

Lopputentti

2.11.2000 Lauri Saaristo

 1. Sammakon urogenitaalielimistö: nimeä osat kuvasta (suoraan kurssimonisteesta)
 2. Nimeä lintujen sopeutumat lentämiseen.
 3. Osmoregulaatio makean veden kaloilla.
 4. Piikkinahkaisten vesiputkilostojärjestelmä.
 5. Hemokeeli.
 6. Blastokeeli.
 7. Essee (6 p): Monisoluisten eläinten tukiranka

2-6 pistettä / kysymys.

1.11.2001

 1. Kalojen rakenteellinen ja toiminnallinen adaptaatio vesiympäristöön.
 2. Kaksikylkisyys - edut ja seuraukset
 3. Nimeä lintujen rakenteelliset sopeutumat lentämiseen.
 4. Hyönteisten (Insecta) hengitysjärjestelmä.
 5. Nahkiaisen sopeutuminen loisivaan elämäntapaan.
 6. Vertaile sammakko-, lintu- ja nisäkäsnaaraan lisääntymiselimistöjä)