Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

elaeimet_kasvien_poelyttaejinae [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +====== 52173-6 Eläimet kasvien pölyttäjinä ======
 +==== 22.3.2013 ====
 +Vastaa __**kolmeen**__ seuraavista kysymyksistä:​
 +  - Selosta __**lyhyesti**__,​ mitä tarkoittavat käsitteet
 +    - protogynia
 +    - heterostylia
 +    - kaksineuvoinen
 +    - geitonogamia
 +  - Kukat pölyttäjien seksuaalsina houkuttelijoina
 +  - Kolibrit (Trochilidae) kasvien pölyttäjinä
 +  - Pölyttäjien keinopesät
 +
 +==== 20.3.2009 ====
 +
 +Vastaa kolmeen / Svara på tre / Answer to three:
 +
 +  - Selosta lyhyesti, mitä tarkoittaa / Förklara kort, vad betyder / Explain briefly, what means
 +    * yksineuvoinen / monogam / unisexual
 +    * oligotrooppinen / oligotropisk / oligotropic
 +    * kleistogamia / cleistogami / cleistogamy
 +    * protandria / protandry
 +  - Tuoksut pölyttäjien houkuttelijoina / Dofter som lockelse för pollinatorer / Smell as attractant for pollinators
 +  - Kaksisiipiset (Diptera) pölyttäjinä / Dipterer (Diptera) som pollinatorer / Two-winged flies (Diptera) as pollinators
 +  - Pölyttäjät ja energia / Pollinatorer och energi / Pollinators and energy
 +
 +==== 27.2.2009 Ilkka Teräs ====
 +
 +Vastaa kolmeen / Svara på tre:
 +
 +  - Selosta lyhyesti, mitä tarkoittaa / Förklara kort, vad menar
 +    * kaksikotinen / dioik
 +    * polylektinen / polylektisk
 +    * ksenogamia / xenogami
 +    * itseinkompatibiliteetti / självinkompatibilitet
 +  - Öljy pölyttäjien houkuttelijoina / Olja som lockelse för pollinatorer
 +  - Kolibrit pölyttäjinä / Kolibrier som pollinatorer
 +  - Kasvien kilpailu pölytyksestä / Växternas konkurrens om pollination
 + 
 +==== Kevät 2007 Ilkka Teräs ==== 
 +
 +Vastaa kolmeen:
 +
 +  - Sanaselityksiä
 +  - Kasvien keinot pölyttäjien houkuttelemiseksi
 +  - Kovakuoriaiset pölyttäjinä
 +  - Pölyttäjien taloudellinen hyödyntäminen
 +
 +==== 25.2.2005 Ilkka Teräs ==== 
 +
 +Vastaa kolmeen neljästä
 +
 +  -  Selitä termit ​
 +    *  Kaksikotinen ​
 +    *  Polylektinen ​
 +    *  Itseinkompatibiliteetti ​
 +    *  Ksenogamia ​
 +  -  Kolibrit pölyttäjinä.
 +  -  Öljy pölyttäjien houkittimena. ​
 +  -  Kasvien kilpailu pölytyksestä. ​
 +
 +==== 7.3.2003 Ilkka Teräs ====
 +
 +Vastaa kolmeen neljästä
 +
 +  -  Sanaselitykset
 +    *  yksineuvoinen ​
 +    *  geitonogamia ​
 +    *  polylektinen
 +    *  itseinkompabiliteetti
 +  - Tuoksut pölyttäjien houkuttimina
 +  -  Kaksisiipiset (Diptera) ​ pölyttäjinä
 +  -  Kasvien kilpailu pölyttäjistä
 +
 +==== 24.2.2000 Ilkka Teräs ==== 
 +
 + ​Vastaa kolmeen seuraavista:​
 +
 +  - Selosta lyhyesti, mitä tarkoittaa ​
 +    *  polygaaminen ​
 +    *  polytrooppinen ​
 +    *  ksenogamia
 +    *  ekstranuptiaalinen ​
 +  - Öljy ja ravintosolukot pölyttäjien houkuttelijoina.
 +  - Kukkien sopeutumat selkärankaispölytykseen ​
 +  - Kasvien kilpailu pölyttäjistä ​