Tenttiwiki

52173-6 Eläimet kasvien pölyttäjinä

22.3.2013

Vastaa kolmeen seuraavista kysymyksistä:

 1. Selosta lyhyesti, mitä tarkoittavat käsitteet
  1. protogynia
  2. heterostylia
  3. kaksineuvoinen
  4. geitonogamia
 2. Kukat pölyttäjien seksuaalsina houkuttelijoina
 3. Kolibrit (Trochilidae) kasvien pölyttäjinä
 4. Pölyttäjien keinopesät

20.3.2009

Vastaa kolmeen / Svara på tre / Answer to three:

 1. Selosta lyhyesti, mitä tarkoittaa / Förklara kort, vad betyder / Explain briefly, what means
  • yksineuvoinen / monogam / unisexual
  • oligotrooppinen / oligotropisk / oligotropic
  • kleistogamia / cleistogami / cleistogamy
  • protandria / protandry
 2. Tuoksut pölyttäjien houkuttelijoina / Dofter som lockelse för pollinatorer / Smell as attractant for pollinators
 3. Kaksisiipiset (Diptera) pölyttäjinä / Dipterer (Diptera) som pollinatorer / Two-winged flies (Diptera) as pollinators
 4. Pölyttäjät ja energia / Pollinatorer och energi / Pollinators and energy

27.2.2009 Ilkka Teräs

Vastaa kolmeen / Svara på tre:

 1. Selosta lyhyesti, mitä tarkoittaa / Förklara kort, vad menar
  • kaksikotinen / dioik
  • polylektinen / polylektisk
  • ksenogamia / xenogami
  • itseinkompatibiliteetti / självinkompatibilitet
 2. Öljy pölyttäjien houkuttelijoina / Olja som lockelse för pollinatorer
 3. Kolibrit pölyttäjinä / Kolibrier som pollinatorer
 4. Kasvien kilpailu pölytyksestä / Växternas konkurrens om pollination

Kevät 2007 Ilkka Teräs

Vastaa kolmeen:

 1. Sanaselityksiä
 2. Kasvien keinot pölyttäjien houkuttelemiseksi
 3. Kovakuoriaiset pölyttäjinä
 4. Pölyttäjien taloudellinen hyödyntäminen

25.2.2005 Ilkka Teräs

Vastaa kolmeen neljästä

 1. Selitä termit
  • Kaksikotinen
  • Polylektinen
  • Itseinkompatibiliteetti
  • Ksenogamia
 2. Kolibrit pölyttäjinä.
 3. Öljy pölyttäjien houkittimena.
 4. Kasvien kilpailu pölytyksestä.

7.3.2003 Ilkka Teräs

Vastaa kolmeen neljästä

 1. Sanaselitykset
  • yksineuvoinen
  • geitonogamia
  • polylektinen
  • itseinkompabiliteetti
 2. Tuoksut pölyttäjien houkuttimina
 3. Kaksisiipiset (Diptera) pölyttäjinä
 4. Kasvien kilpailu pölyttäjistä

24.2.2000 Ilkka Teräs

Vastaa kolmeen seuraavista:

 1. Selosta lyhyesti, mitä tarkoittaa
  • polygaaminen
  • polytrooppinen
  • ksenogamia
  • ekstranuptiaalinen
 2. Öljy ja ravintosolukot pölyttäjien houkuttelijoina.
 3. Kukkien sopeutumat selkärankaispölytykseen
 4. Kasvien kilpailu pölyttäjistä