Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ekotoksikologian_perusteet [2014/12/14 19:34]
83.145.250.151 [Tentti 28.3.2001] muotoiluja
ekotoksikologian_perusteet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Ekotoksikologian perusteet======
 +
 +
 +
 +====Tentti 5.5.1999 ====
 +Tenttijänä Janne Salminen
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen,​ ainakin yksi ryhmästä B. 
 +
 +Ryhmä A 
 +
 +  - Ympäristömyrkkyjen biosaatavuuteen vaikuttavat tekijät ​
 +  - Eläinten biokemialliset biomarkkerit ​
 +  - Ympäristömyrkkyjen letaali yksilövaikutus,​ annos-vaste-malli ja LC50 (LD50). ​
 +  - Ympäristömyrkkyjen eliöyhteisötason vaikutukset. ​
 +
 +Ryhmä B 
 +
 +  - Makean veden ja maaekosysteemin perustuottajien toksisuustestit ​
 +  - Sedimentin ja maaperän eliöiden toksisuustestit ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +====Uusintatentti kevät 2000 ====
 +Tenttijänä Janne Salminen
 +
 +  - Toksisuustestit. Miksi niitä tehdään? Mitä vaaditaan hyvältä toksisuustestiltä? ​
 +  - Haitallisten aineiden aiheuttamat evolutiiviset muutokset eliössä? Fysiologiset ja morfologiset muutokset. Vaikutukset elinkiertoihin. ​
 +  - Kemikaalien ja raskasmetallien ympäristökohtaloon vaikuttavat tekijät maaperässä. ​
 +
 +
 +
 +
 +====Tentti 1.3.2001 ====
 +Tenttijänä Janne Salminen
 +
 +  - Selitä lyhyesti: ​
 +    - Subletaalit vaikutukset ​
 +    - Suorat ja epäsuorat vaikutukset ​
 +    - Ympäristöriskinarviointi
 +  - Haitallisten aineiden geneettiset vaikutukset ​
 +  - Haitallisten aineiden vaikutukset maaperään ​
 + 
 +====Tentti 28.3.2001 ====
 +Tenttijänä Janne Salminen
 +
 +  - Selitä lyhyesti ​
 +    - Aineiden suorat ja epäsuorat vaikutukset ​
 +    - Metalloionit ​
 +    - Haitallisen aineen ympäristökohtalo
 +  - Haitallisten aineiden vaikutukset maaperässä. Vaikutuksetravintoketjuun ja 
 +  - hajotustoimintaan. ​
 +  - Toksisuustestit. Miksi niitä tehdään? Mitkä ovat hyvän ​
 +  - toksisuustestisysteemin ominaisuudet,​ (testi-eliön jne.)
 +
 +
 +