Tenttiwiki

Ekotoksikologian perusteet

Tentti 5.5.1999

Tenttijänä Janne Salminen

Vastaa neljään kysymykseen, ainakin yksi ryhmästä B.

Ryhmä A

 1. Ympäristömyrkkyjen biosaatavuuteen vaikuttavat tekijät
 2. Eläinten biokemialliset biomarkkerit
 3. Ympäristömyrkkyjen letaali yksilövaikutus, annos-vaste-malli ja LC50 (LD50).
 4. Ympäristömyrkkyjen eliöyhteisötason vaikutukset.

Ryhmä B

 1. Makean veden ja maaekosysteemin perustuottajien toksisuustestit
 2. Sedimentin ja maaperän eliöiden toksisuustestit

Uusintatentti kevät 2000

Tenttijänä Janne Salminen

 1. Toksisuustestit. Miksi niitä tehdään? Mitä vaaditaan hyvältä toksisuustestiltä?
 2. Haitallisten aineiden aiheuttamat evolutiiviset muutokset eliössä? Fysiologiset ja morfologiset muutokset. Vaikutukset elinkiertoihin.
 3. Kemikaalien ja raskasmetallien ympäristökohtaloon vaikuttavat tekijät maaperässä.

Tentti 1.3.2001

Tenttijänä Janne Salminen

 1. Selitä lyhyesti:
  1. Subletaalit vaikutukset
  2. Suorat ja epäsuorat vaikutukset
  3. Ympäristöriskinarviointi
 2. Haitallisten aineiden geneettiset vaikutukset
 3. Haitallisten aineiden vaikutukset maaperään

Tentti 28.3.2001

Tenttijänä Janne Salminen

 1. Selitä lyhyesti
  1. Aineiden suorat ja epäsuorat vaikutukset
  2. Metalloionit
  3. Haitallisen aineen ympäristökohtalo
 2. Haitallisten aineiden vaikutukset maaperässä. Vaikutuksetravintoketjuun ja
 3. hajotustoimintaan.
 4. Toksisuustestit. Miksi niitä tehdään? Mitkä ovat hyvän
 5. toksisuustestisysteemin ominaisuudet, (testi-eliön jne.)