Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ekosysteemiekologia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Ekosysteemiekologia ======
 +
 +==== 14.4.2010 ====
 +
 +  - Ekosysteemin fosforin kierto. Kuva ja esitys
 +  - Selitä ja anna yksi yksikön esimerkki jokaisesta:
 +    * bruttoperustuotanto
 +    * biomassa
 +    * ekosysteemin nettotuotanto
 +  - Selitä ravintoketju
 +  - Piirrä kuvio hiilen kokonaiskiertokulusta ja osoita mihin osiin tästä kiertokulusta ihmisten toiminnalla voi olla vaikututsta?​ Pohdi ilmastonmuutokseen vaikuttavien potentiaalisten takaisinkytkentöjen merkitystä.