Tenttiwiki

Ekosysteemiekologia

14.4.2010

  1. Ekosysteemin fosforin kierto. Kuva ja esitys
  2. Selitä ja anna yksi yksikön esimerkki jokaisesta:
    • bruttoperustuotanto
    • biomassa
    • ekosysteemin nettotuotanto
  3. Selitä ravintoketju
  4. Piirrä kuvio hiilen kokonaiskiertokulusta ja osoita mihin osiin tästä kiertokulusta ihmisten toiminnalla voi olla vaikututsta? Pohdi ilmastonmuutokseen vaikuttavien potentiaalisten takaisinkytkentöjen merkitystä.