Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ekonometria_1_mal15 [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Ekonometria 1 ======
  
 +==== 7.10.2011 ====
 +  - Laskekaa 10 residuaalia,​ kun estimoitu malli on Ŷ=143,​93-0,​66X+e ja havaintoaineisto on seuraava: Y = 118, 105, 103, 104, 104, 106, 105, 107, 107, 103 ja X = 49, 66, 62, 59, 57, 55, 57, 54, 53, 61
 +  - Kerro selitysasteesta,​ sen määrittelystä,​ mistä se kertoo, miten se lasketaan, sen tulkinnasta,​ siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen käyttötarkoituksesta. (5 pistettä)
 +  - 
 +    * Millä perusteella on syytä harkita selittävien muuttujien sisällyttämistä ekonometriseen malliin? (2 pistettä) ​
 +    * Estimoitiin kaksi eri lannoitetypen satotasofunktiota:​ 1. Y=β0+β1X ja 2. Y=β0+β1X+β2X²,​ jossa Y=rehuohran satotaso kg/ha ja X=typpilannoitus kg/ha. Saadut parametrien estimaatit ovat: 1. β0=1930, β1=15,3 ja R²=0,30 sekä 2. β0=1663, β1=29, β2=-0,08 ja R²=0,49. Miksi toisen estimoidun satotasofunktion selitysaste on korkeampi kuin ensimmäisen?​ (1 piste) c) Mitä suuretta seuraava kaava esittää? ln ([P(Y=1)]/​[1-P(Y=1)]) (2 pistettä)
 +  - Laske seuraavan datan perusteella kastematojen kysyntäfunktio Y=α+βX, jossa Y on kysyttyjen kastematojen määrä ja X on kastematojen ostohinta. Kaikki OLS:n oletukset pätevät. Data: X = 100, 90, 80, 70, 70 ja Y = 55, 70, 90, 95, 90 (5 pistettä)
 +  - Estimoitiin seuraava malli poikkileikkausdatan perusteella:​ Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+δ1D1+δ2D2+δ3D3+ε,​ jossa Y = käyttökate mk/ha sianlihatuotannossa,​ X1 = lihasikojen määrä, X2 = viljelty ala, X3 = tuotantomuoto (lihasika-, porsas-, yhdistelmätuotanto),​ D1 = Sisäsuomi, D2 = Etelä-Pohjanmaa ja D3 = Pohjois-Suomi. Regressiokertoimet β1 ja β2 olivat merkitseviä 5 % riskillä ja selitysaste R² oli 0,20. Residuaalien graafinen tarkastelu näytti seuraavalta:​ mitä pienempi X, sitä pienempi ε. Minkälainen on tulkintasi ja minkälaisia jatkotoimenpiteitä ehdottaisit?​ (5 pistettä)
 + 
 +
 +