Tenttiwiki

Ekonometria 1

7.10.2011

  1. Laskekaa 10 residuaalia, kun estimoitu malli on Ŷ=143,93-0,66X+e ja havaintoaineisto on seuraava: Y = 118, 105, 103, 104, 104, 106, 105, 107, 107, 103 ja X = 49, 66, 62, 59, 57, 55, 57, 54, 53, 61
  2. Kerro selitysasteesta, sen määrittelystä, mistä se kertoo, miten se lasketaan, sen tulkinnasta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen käyttötarkoituksesta. (5 pistettä)
    • Millä perusteella on syytä harkita selittävien muuttujien sisällyttämistä ekonometriseen malliin? (2 pistettä)
    • Estimoitiin kaksi eri lannoitetypen satotasofunktiota: 1. Y=β0+β1X ja 2. Y=β0+β1X+β2X², jossa Y=rehuohran satotaso kg/ha ja X=typpilannoitus kg/ha. Saadut parametrien estimaatit ovat: 1. β0=1930, β1=15,3 ja R²=0,30 sekä 2. β0=1663, β1=29, β2=-0,08 ja R²=0,49. Miksi toisen estimoidun satotasofunktion selitysaste on korkeampi kuin ensimmäisen? (1 piste) c) Mitä suuretta seuraava kaava esittää? ln ([P(Y=1)]/[1-P(Y=1)]) (2 pistettä)
  3. Laske seuraavan datan perusteella kastematojen kysyntäfunktio Y=α+βX, jossa Y on kysyttyjen kastematojen määrä ja X on kastematojen ostohinta. Kaikki OLS:n oletukset pätevät. Data: X = 100, 90, 80, 70, 70 ja Y = 55, 70, 90, 95, 90 (5 pistettä)
  4. Estimoitiin seuraava malli poikkileikkausdatan perusteella: Y=β0+β1×1+β2×2+β3×3+δ1D1+δ2D2+δ3D3+ε, jossa Y = käyttökate mk/ha sianlihatuotannossa, X1 = lihasikojen määrä, X2 = viljelty ala, X3 = tuotantomuoto (lihasika-, porsas-, yhdistelmätuotanto), D1 = Sisäsuomi, D2 = Etelä-Pohjanmaa ja D3 = Pohjois-Suomi. Regressiokertoimet β1 ja β2 olivat merkitseviä 5 % riskillä ja selitysaste R² oli 0,20. Residuaalien graafinen tarkastelu näytti seuraavalta: mitä pienempi X, sitä pienempi ε. Minkälainen on tulkintasi ja minkälaisia jatkotoimenpiteitä ehdottaisit? (5 pistettä)