Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ekologian_kirjatentti_begon_ym._ekology [2017/02/10 14:25]
128.214.138.183
ekologian_kirjatentti_begon_ym._ekology [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== 52314-5 Begon ym.: Ecology ======
  
 +==== 2.11.2018 Hannu Pietiäinen ====
 +
 +1. Dormanssi ja muutto ekologisina ratkaisuina.
 +2. Määrittele käsitteet:
 +a) Ghost of competition past
 +b) II tyypin funktionaalinen vaste
 +c) Ominaisuuksien siirtyminen (Character displacement)
 +3. Ravintoverkkojen epäsuorat vuorovaikutukset
 +
 +
 +==== 10.2.2017 ====
 +
 +1.Populaatiokoon säätelymekanismit,​ käytä apuna kuvaa [Begonissa Figure 5.7, s. 138]
 +2.Habitaattilaikkujen koon ja eristyneisyyden vaikutukset lajirikkauteen (saarimaantiede)
 +3.Lämpötilan ekologiset vaikutukset
 +
 +
 +==== 9.9.2016 ====
 +
 +1. Ravintoverkkojen epäsuorat vuorovaikutukset
 +2. Detrivorien ja resurssien interaktio
 +3. Metapopulaatiot
 +
 +==== 19.8.2016 Hannu Pietiäinen ====
 +
 +  - Lajinsisäisen kilpailun vaikutukset yksilö- ja populaatiotasolla
 +  - Metapopulaatiot
 +  - Ravintoverkkojen epäsuorat vaikutukset
 +
 +==== 28.11.2014 Hannu Pietiäinen ====
 +
 +  - Lajinsisäisen kilpailun vaikutukset yksilö- ja populaatiotasolla
 +  - Metapopulaatiot
 +  - Tuhoeläinten ja rikkakasvien torjunta
 +
 +==== 7.6.2013 Hannu Pietiäinen ====
 +
 +  - Dormanssi
 +  - Kasvien ja eläinten puolustautuminen kuluttajilta ja pedoilta
 +  - Maantieteellisten tekijöiden vaikutus lajien runsauteen
 +
 +==== 10.5.2013 ====
 +Vastaa kaikkin kolmeen kysymykseen!
 +  - Kasvien ja eläinten puolustautuminen kuluttajilta ja pedoilta
 +  - Funktionaalinen vaste
 +  - Ravintoverkkojen epäsuorat vaikutukset
 +
 +
 +==== 22.2.2013 Jari Niemelä ====
 +
 +  - Logistisen kasvun käyrä
 +  - Pedon toiminnallinen vaste
 +  - MacArthurin ja Wilsonin saaristomaantieteen teoria
 +
 +==== 3.8.2012 Hannu Pietiäinen ====
 +
 +  - Dormanssi
 +  - Lajienvälisen kilpailun evolutiiviset vaikutukset
 +  - Maantieteellisten tekijöiden vaikutus lajien runsauteen
 +
 +==== XX.X.2012 Jari Niemelä ====
 +
 +  - Logistisen kasvun käyrä
 +  - Pedon toiminnallinen vaste
 +  - MacArthurin ja Wilsonin saaristomaantieteen teoria
 +
 +
 +==== 11.5.2012 Hannu Pietiäinen ====
 +
 +  - Ravintoverkkojen epäsuorat vuorovaikutukset
 +  - Funktionaalinen vaste
 +  - Kalastuksen (tai metsästyksen) säätely / Harvest management
 +
 +
 +
 +==== 17.6.2010 Hannu Pietiäinen ====
 +
 +  - Funktionaalinen vaste
 +  - Lajienvälisen kilpailun evolutiiviset vaikutukset?​
 +  - Ravintoketjun epäsuorat vaikutukset
 +
 +
 +==== 4.6.2010 Heikki Hirvonen ====
 +
 +  - Lajienvälisen kilpailun evolutiiviset vaikutukset (tai seuraukset)?​
 +  - Integroitu tuholaisten torjunta: Mitä sillä tarkoitetaan sekä miksi ja miten sitä käytetään?​
 +  - Microtinae-jyrsijöiden syklistä kannanvaihtelua selittävät tekijät ja mekanismit? ​
 +
 +==== 4.6.2010 Jari Niemelä ====
 +
 +Vastaa kahteen kysymykseen.
 +
 +  - Lajien välinen kilpailu ja sen vaikutukset eliöyhteisössä.
 +  - MacArthurin ja Wilsonin saarimaantieteen teoria.
 +  - Pedon toiminnalliset vasteet saaliin suhteen
 +
 +==== 7.5.2010 Heikki Hirvonen ====
 +
 +  - Miten lajimäärä muuttuu suhteessa ympäristön tuottavuuteen ja miksi?
 +  - Mikä on pienten populaatioiden genetiikan merkitys lajien suojelussa?
 +  - Optimaalinen ravinnonhankinta ja raja-arvoteoria (Marginal value theorem): Milloin saalistajan kannattaa lähteä laikusta, joka ehtyy? Miten optimaalinen lähtöaika riippuu a) keskimääräisestä laikkujenvälisestä siirtymäajasta b) laikun tuottavuudesta ja c) ympäristön keskimääräisestä yleisestä tuottavuudesta? ​  
 +
 +
 +
 +====  1.8.2008 Heikki Hirvonen ====
 +
 +  - Loisten vaikutus isäntäeläimen kasvuun ja lisääntymiseen
 +  - Laikkumalli (Marginal value theorem) ​
 +  - Saalistuksen ja herbivorian vaikutus eliöyhteisössä
 +
 +
 +
 +==== 6.6.2008 Jari Niemelä ====
 +
 +Vastaa kahteen kysymykseen.
 +
 +  - Piirrä populaation logistista kasvua kuvaava käyrä, selitä sen osat ja anna yhtälö.
 +  - MacArthurin ja Wilsonin saarimaantieteen teoria.
 +  - Pedon toiminnalliset vasteet saaliin suhteen.
 +
 +
 +
 +==== 4.8.2006 Esa Ranta ====
 +
 +  - Lajien välinen ja lajien sisäinen kilpailu.
 +  - Gausen poissulkevan kilpailun periaate.
 +  - Semelparia ja iteroparia.
 +
 +
 +
 +==== 10.2.2006 Esa Ranta ====
 +
 +  - Selitä pääpiirteissään saalistusteorian keskeisen raja-arvolauseen (Marginal Value Theorem) sisältö ja anna sen tutkimisesta pari esimerkkiä.
 +  - Saarieliömaantieteen teoria.
 +  - Ideal Free Distribution (IF    * . Mitä se on? Esitä IFD visuaalisesti. Kerro esimerkkejä IFD-tutkimuksista.
 +
 +
 +
 +==== 13.1.2006 Esa Ranta ====
 +
 +  - Mitä kertoo seuraava populaation kasvumalli: N(t+1)=N(t)+B(t)-D(t)+I(t)-E(t) ja mikä on sen keskeisin puute?
 +  - Mutualismi, selitä käsite sekä se millaisissa tilanteissa mutualismi voi johtaa ekologisiin mahdottomuuksiin?​
 +  - Ideal Free Distribution IDF ja Ideal Despotic Distribution IDD.
 +
 +
 +
 +==== 16.12.2005 Esa Ranta ====
 +
 +  - Ekologisen lokeron käsite ​
 +  - Lajien välinen kilpailu
 +  - Ideal Free Distribution (IF    * . Mitä se on? Esitä IFD visuaalisesti. Kerro esimerkkejä IFD tutkimuksista.
 +
 +
 +
 +==== 7.10.2005 Esa Ranta ====
 +
 +  - Ekologisen lokeron käsite ​
 +  - Biologisen torjunnan keskeinen periaate
 +  - Ekologiset vuorovaikutukset
 +
 +
 +
 +==== 30.6.2004 Esa Ranta ====
 +
 +  - Ekologisen lokeron käsite
 +  - Biologisen torjunnan keskeinen periaate
 +  - Ekologiset vuorovaikutukset
 +
 +
 +
 +==== 7.5.2004 Esa Ranta ====
 +
 +  - Selitä pääpiirteissään saalistusteorian keskeisen raja-arvolauseen (Marginal Value Theorem) sisältö ja anna sen tutkimisesta pari esimerkkiä.
 +  - Saarieliömaantieteen teoria.
 +  - Idea Free Distribution (IF    * . Mitä se on? Esitä IFD visuaalisesti. Kerro esimerkkejä IFD tutkimuksista.
 +
 +
 +
 +==== 23.4.2004 Esa Ranta ====
 +
 +Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kaksi täydellistä vastausta voi kompensoida
 +yhden puuttumisen. Tällöin et voi saada kuitenkaan parasta mahdollista
 +arvosanaa.
 +  - MSY (maximum sustainable yield) ​
 +  - Vaihtokauppatilanteet elinkiertoteoriassa (trade-offs in the life history theory)
 +  - Ekologisen lokeron käsite
 +
 +
 +
 +==== 19.12.2003 Lotta Sundström ====
 +
 +Besvara kort och koncist tre av följande fr&​aring;​gor.
 +
 +  - Distributionsmönster - faktorer som kan gynna å enasidan aggregation,​ å andra sidan dispersion?
 +  - Interaktionerna mellan rovdjur och byte - beskriv kort vilka typer av populationsdynamiska konsekvenser som kan uppst&​aring;?​
 +  - Evolutionen av livshistoriska strategier (lifehistory strategies) - definiera koncepten &​quot;​trade off&​quot;​ och &​quot;​reproductive value&​quot;​ och beskriv kort de centrala komponenterna
 +  - Den öbiogeografiska teorin - vad g&​aring;​r den ut p&​aring;​ och vilka priciper gäller
 +
 +
 +
 +==== 6.6.2003 Esa Ranta ====
 +
 +  - Ekolokeron käsite (tai sinnepäin)
 +  - Biologisen torjunnan keskeiset periaatteet
 +  - Ekologiset vuorovaikutukset
 +
 +
 +
 +==== 4.4.2003 Esa Ranta ====
 +
 +  - Mitä kertoo seuraava populaation kasvumalli:​N(t+1)=N(t)+B-D+I-E
 +  - Mikä olisi ensisijainen tapa muuttaa edellistä mallia realistisemmaksi?​
 +  - Ideal free distribution IFD
 +
 +
 +
 +==== 7.3. ja 25.4. 2003 Esa Ranta ====
 +
 +Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kaksi täydellistä vastausta voi kompensoida
 +yhden puuttumisen. Tällöin et voi saada kuitenkaan parasta mahdollista
 +arvosanaa.
 +
 +  - Selitä pääpiirteissään saalistusteorian keskeisen raja-arvolauseen (Marginal Value Theorem) sisältö ja anna sen tutkimisesta pari esimerkkiä.
 +  - Saarieliömaantieteen teorian soveltuvuus lajien monimuotoisuuden selvittäjänä. ​
 +  - Ideal Free Distribution (IF    * . Mitä se on? Esitä IFD visuaalisesti. Kerro esimerkkejä IFD tutkimuksista.
 +
 +
 +
 +==== 27.9.2002 Esa Ranta ====
 +
 +  - Mikä merkitys tiheydestä riippuvaisuudella (density dependence) ​ on lajinsisäisen kilpailun selitysmalleissa?​
 +  - Vertaile semelpariaa ja iteropariaa lisääntymisstrategioina.
 +  -  Pestisidien käytön hyödyt ja haitat tuhoeläintorjunnassa.
 +
 +
 +
 +==== 3.8.2001 Ilpo Hanski ====
 +
 +  - Sukkessio ​
 +  - Dispersaali - sen edut ja haitat ​
 +  - Loisten kolonisaatio uusiin isäntiin ​
 +
 +
 +
 +==== 29.6. 2001 Ilpo Hanski ====
 +
 +  - Semelparia ja iteroparia
 +  - Yksilöiden ideaalisti vapaa jakaantuminen (ideal free distribution)
 +  - Jyrsijäsyklit:​ syklisyyttä selittävät teoriat