Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
conservation_biology_pullin_2002_kirja [2015/06/25 15:21]
128.214.53.42 [17.12.2010 J. Niemelä]
conservation_biology_pullin_2002_kirja [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +Conservation Biology (Pullin 2002) (kirja)
 +
 +==== 17.12.2010 J. Niemelä ====
 +
 +Vastaa kahteen kysymykseen:​
 +  - Elinympäristöjen pirstoutumisen ekologiset vaikutukset
 +  - Luonnonsuojelualueiden valinta
 +  - Luonnonsuojelubiologisen tutkimustiedon hyödyntäminen käytännön luonnonsuojelussa.