Tenttiwiki

Conservation Biology (Pullin 2002) (kirja)

17.12.2010 J. Niemelä

Vastaa kahteen kysymykseen:

  1. Elinympäristöjen pirstoutumisen ekologiset vaikutukset
  2. Luonnonsuojelualueiden valinta
  3. Luonnonsuojelubiologisen tutkimustiedon hyödyntäminen käytännön luonnonsuojelussa.