Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

conservation_biology_in_theory_and_practice_caughley_gunn [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Caughley & Gunn: Conservation biology in theory and Practice ======
 +
 +==== 7.5.2004 Veijo Kaitala ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen!
 +
 +  -  Pienten populaatioiden ongelmat
 +  -  Populaatioiden elinkykyanalyysi
 +  -  Tarhaus uhanalaisten lajien pelastuskeinona
 +  -  Taloudellinen toiminta ja lajien uhanalaisuus
 +
 +
 +==== 6.8.2004 Veijo Kaitala ====
 +
 +  -  Miten väheneviä populaatioita voidaan hoitaa?
 +  -  Afrikan elefantti luonnonsuojeluongelmana
 +  -  Suojelualueiden suunnittelun ja valinnan teoria (The theory of reserve design and selection)
 +
 +[[http://​essaywritingservices.org/​index.php|essay writing service]]
 +
 +
 +