Tenttiwiki

Carroll: Patterns and processes of vertebrate evolution

30.6.2004 Veijo Kaitala

Vastaa kaikkiin.

  1. Evoluutiota käsittelevät teoriat populaatio- ja lajitasolla
  2. Mitä on fylogeneettinen systematiikka?
  3. Valintakerroin (selection coefficient)

resume writing services