Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bkem200_biokemia_2_mmtdk [2015/10/14 16:51]
37.219.122.72 [BKEM200]
bkem200_biokemia_2_mmtdk [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====BKEM200=====/​Metabolia
  
 +13.10.2015
 +
 +1. Piirrä ja kirjoita glukolyysin reitti ja metaboliitit.
 +
 +2. Piirrä ketoaineiden rakenteet ja kerro lyhyesti yhdellä lauseella mitä tarkoittaa ketoosi, ketoasidoosi,​ ketonemia ja ketonuria.
 +
 +3. Piirrä kaavion avulla, mitä tarkoittaa metaboliareitin a.) negatiivinen takaisinkytkentä (feedback) ja b.) positiivinen säätely (feed forward)
 +
 +4. Soveltava tehtävä. ​
 +a.) Mitokondrioita sisältävään suspensioon lisätään antibioottia X. NADH vs. NAD ja Q vs QH2 suhde kasvaa. Mitä elektroninsiirtoketjun komponenttia antibiootti inhiboi? Perustele.
 +b.) Myrkky inhiboi mitokondrion sisäkalvolla olevaa ATP/ADP siirtäjää. Miksi kyseessä oleva myrkky inhiboi myös elektroninsiirtoketjua. Perustele.
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== 15.10.2014 ====
 +Tentti jaettu kahteen osaan. Kysymykset 1&2 kurssiin 529308 Metabolia (BYT) ja kysymykset 3&4 kurssiin 850007 Biokemia II (MMT).
 +  - Pentoosifosfaattitien merkitys
 +  - Corin kierto: Kaavio ja merkitys
 +  - Piirrä ja nimeä sitruunahappokierron metaboliittien (välituotteiden) rakenteet. Anna myös reaktioita katalysoivien entsyymien nimet.
 +  - Mitä tarkoitetaan termillä
 +    - Ravitsemuksellisesti välttämätön aminohappo? Anna esimerkkejä
 +    - Ketogeeninen aminohappo? Anna esimerkkejä
 +
 +==== 26.1.2012 ====
 +
 +(Noin suunnilleen:​)
 +
 +  Vastaa kolmeen kysymykseen
 +
 +1. Korkeaenergisten välituotteiden rooli glykolyysissä?​
 +
 +2. Miten pentoosifosfaattireitistä saadaan riboosia ja pelkistynyttä NADPH:a?
 +
 +3. Protonivoima?​ (Proton-motive force)
 +
 +4. Esitä isoleusiinin hajotus asyyli-KoA:​ksi ja propionyyli-KoA:​ksi rakennekaavoineen ja koentsyymeineen. ​
 +Kaavat näille kolmelle molekyylille annettu tehtävän yhteydessä. 6 vaihetta, jotka muistuttavat ​
 +sitruunahappokierron ja rasvahappojen betaoksidaation reaktioita. Ensimmäinen vaihe on transaminaatio.