Tenttiwiki

=====BKEM200=====/Metabolia

13.10.2015

1. Piirrä ja kirjoita glukolyysin reitti ja metaboliitit.

2. Piirrä ketoaineiden rakenteet ja kerro lyhyesti yhdellä lauseella mitä tarkoittaa ketoosi, ketoasidoosi, ketonemia ja ketonuria.

3. Piirrä kaavion avulla, mitä tarkoittaa metaboliareitin a.) negatiivinen takaisinkytkentä (feedback) ja b.) positiivinen säätely (feed forward)

4. Soveltava tehtävä. a.) Mitokondrioita sisältävään suspensioon lisätään antibioottia X. NADH vs. NAD ja Q vs QH2 suhde kasvaa. Mitä elektroninsiirtoketjun komponenttia antibiootti inhiboi? Perustele. b.) Myrkky inhiboi mitokondrion sisäkalvolla olevaa ATP/ADP siirtäjää. Miksi kyseessä oleva myrkky inhiboi myös elektroninsiirtoketjua. Perustele.

15.10.2014

Tentti jaettu kahteen osaan. Kysymykset 1&2 kurssiin 529308 Metabolia (BYT) ja kysymykset 3&4 kurssiin 850007 Biokemia II (MMT).

  1. Pentoosifosfaattitien merkitys
  2. Corin kierto: Kaavio ja merkitys
  3. Piirrä ja nimeä sitruunahappokierron metaboliittien (välituotteiden) rakenteet. Anna myös reaktioita katalysoivien entsyymien nimet.
  4. Mitä tarkoitetaan termillä
    1. Ravitsemuksellisesti välttämätön aminohappo? Anna esimerkkejä
    2. Ketogeeninen aminohappo? Anna esimerkkejä

26.1.2012

(Noin suunnilleen:)

Vastaa kolmeen kysymykseen

1. Korkeaenergisten välituotteiden rooli glykolyysissä?

2. Miten pentoosifosfaattireitistä saadaan riboosia ja pelkistynyttä NADPH:a?

3. Protonivoima? (Proton-motive force)

4. Esitä isoleusiinin hajotus asyyli-KoA:ksi ja propionyyli-KoA:ksi rakennekaavoineen ja koentsyymeineen. Kaavat näille kolmelle molekyylille annettu tehtävän yhteydessä. 6 vaihetta, jotka muistuttavat sitruunahappokierron ja rasvahappojen betaoksidaation reaktioita. Ensimmäinen vaihe on transaminaatio.