Tenttiwiki

Biotieteiden perusteet I

Välikoe 1

9.1.2004, uusinta

 1. lipidien sijainti solun ulkokalvossa
 2. Kuvaa lyhyesti, mistä energia-aineenvaihdunnassa on kysymys
 3. Selitä, miten valoenergia saadaan muutettua kemialliseksi energiaksi fotosynteesin valoreaktiossa
 4. Mitkä energeettiset tekijät (voimavaikutukset) vaikuttavat ionien passiiviseen kulkuun kalvojen läpi

7.11.2004

 1. Esittele luettelomuodossa integraalisten ja perifeeristen membraaniproteiinien tärkeimmät erot.
 2. Proteiinien laskostuminen eli proteiinien rakennehierarkia.
 3. Eliössä tapahtuu kemiallisia reaktioita, jotka ovat epäsuotuisia, siis eivät tapahdu itsestään. Miten tälläiset reaktiot saavat energiansa?
 4. Endoplasmaattinen verkosto ja golgin laite, rakenne ja toiminta.

Välikoe 2

25.1.2013 uusinta

1. ja 2. Merkitse taulukkoon, ovatko alla olevat väitteet oikein vai väärin (yht. 20 väitettä). Oikeasta vastauksesta 1 piste, tyhjästä 0 ja väärästä -1.

 1. Y-kromosomi siirtyy isältä kaikille tyttärille.
 2. RNA-synteesissä uusi nukleotidi liittyy 3'-päähän.
 3. Akondroplasia on resessiivinen autosomaalinen sairaus.
 4. Astma kuuluu suomalaiseen tautiperintöön.
 5. DNA-polymeraasi I:llä ei ole oikolukuaktiivisuutta.
 6. Prokaryooteilla sigma-alayksikkö tunnistaa DNA:n ja aloittaa RNA-synteesin.
 7. Histidiinien asetylaatio estää transkriptiota.
 8. Mies on hemitsygootti X-kromosomin suhteen.

3. Selitä lyhyesti

 a) syntrofia
 b) sienihyyfi
 c) biofilmi
 d) pangenomi
 e) bakteriofagi
 f) metagenomiikka
 g) autotrofi
 h) Bifidobacterium
 i) ektomykorritsa
 j) fimbria

4. Miten metanogeenit eroavat metylotrofeista?

28.1.2011 uusinta, Pekka Heino, Kielo Haahtela

1. Merkitse taulukkoon, ovatko alla olevat väitteet oikein vai väärin. Oikeasta vastauksesta 1 piste, tyhjästä 0 ja väärästä -1.

 1. DNA replikoituu konservatiivisesti
 2. RNA-synteesin aikana uusia nukleotideja lisätään kasvavan ketjun 5´-päähän
 3. DNA polymeraasi I:llä ei ole oikolukuaktiivisuutta
 4. Eukaryoottien geenit ovat järjestäytyneet operoneiksi
 5. Prokaryoottigeenin operaattori toimii RNA polymeraasin sitoutumiskohtana
 6. Translaation aloituksessa mRNA sitoutuu ribosomin pienempään alayksikköön
 7. Frameshift-mutaatio aiheuttaa yhden aminohapon muutoksen geenin koodaman proteiinin rakenteessa
 8. Biosynteettisiä entsyymejä koodaavien operonien repressori aktivoituu synteesireitin lopputuotteen avulla
 9. Histonien asetylaatio estää geenien toimintaa
 10. Eukaryoottien RNA polymeraasi II tunnistaa TATA-boxin geenien promoottorialueella

2. Mitä erityispiirteitä bakteereilla on aineenvaihdunnassaan

3. Mikä on bakteeri-itiö

5.12.2003

 1. Geneettisen rekombinaatioon johtavat sytologiset tapahtumat meioosissa.
 2. Homologinen rekombinaatio.
 3. Lämpösteriloinnin periaatteet ja toteutustavat.
 4. Miksi Bacilus Anthracis on niin hankala taudinaiheuttaja.

8.1.2001

1. Kuvaile lyhyesti

 • Frameshift-mutaatio
 • Eukaryoottien lähetti-RNA:n esiasteen muokkaus
 • Transduktio

2. (Selitä)

 • Mitä eroa on goniometafaasilla ja meioosin toisen jakautumisen metafaasilla?
 • Selitä kuinka banaanikärpäsen sukupuoli määräytyy
 • Synaptoneemakompleksi

3. Miten selluloosa hajoaa lehmän pötsissä?

4. Maitohappobakteerin tärkeimmät ominaisuudet

Välikoe 3

29.1.2001

 1. Banaanikärpänen kehitysbiologian malliorganismina: vertaile etuja ja haittoja muihin malliorganismeihin.
 2. Elimistön kalsiumtasapainon hormonaalinen säätely.
 3. Kerro, miten solukalvon ioniläpäisevyysmuutokset aikaansaavat aktiopotentiaalin.
 4. Mitkä kudostason fysiologiset mekanismit edistävät aktiivisen lihaksen hapensaantia.