Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

biotekniikan_kandidaatin_loppukuulustelu [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======HEBIOT:​ Kandidaatin loppukuulustelu======
  
 +
 +==== 09.04.2013 ====
 +
 +**Glick et al. - Molecular Biotechnology,​ 4. painos, Osa 2 (Kpl:eet 13-23)**
 +
 +(Vastaa **kolmeen** kysymykseen)
 +
 +1. //Zymomonas mobilis// etanolin tuottajana.
 +
 +2. //Bacillus thuringiensis//​-bakteerin insektisidiset toksiinit ja biokontrollisovellukset.
 +
 +3. Kasvien transformointiin käytettävistä DNA:n siirtosysteemeistä.
 +
 +4. Transgeenisten hiirten tuottamisen metodit.
 +
 +==== 12.3.2013 ====
 +
 +
 +**Glick et al. - Molecular Biotechnology,​ 4. painos, Osa 1 (Kpl:eet 1-12)**
 +
 +
 +1. DNA:n sekvensointitekniikat
 +
 +2. Prokaryoottien geenitoiminnan muokkaus
 +
 +3. Ihmisen perinnöllisten sairauksien molekyylidiagnostiikka
 +
 +4. Rekombinantti-DNA -teknologian merkitys rokotteiden tuotannossa
 +
 +
 +**Glick et al. - Molecular Biotechnology,​ 4. painos, Osa 2 (Kpl:eet 13-24)**
 +
 +Vastaan neljään kysymykseen
 +
 +1. Kuvaile strategioita,​ joilla voitaisiin tehostaa alkoholin tuottoa tärkkelyksestä
 +
 +2. Kuvaile Bacillus thuringiensiksen ominaisuuksia ja sen hyödyntämistä hyönteistorjunnassa
 +
 +3. Vertaile erilaisten bioreaktorityyppien toimintaperiaatteita
 +
 +4. Agrobakteeri kasvien geenisiirtovektorina
 +
 +5. Kuvaile menetelmiä,​ joilla voidaan tuottaa siirtogeenisiä hiiriä
 +
 +==== 11.9.2012 ====
 +
 +**Glick et al. - Molecular Biotechnology,​ 4. painos, Osa 1 (Kpl:eet 1-12)**
 +
 +(Vastaa neljään kysymykseen)
 +
 +1. Selitä seuraavien menetelmien toimmintaperiaate
 +   * ligaatioon perustuva sekvensointi
 +   * reaaliaikainen PCR
 +   * proteiinien massaspektrometria
 +2. lac -operon säätely kolibakteereilla
 +
 +3. Infektiotautien DNA-diagnostiikka
 +
 +4. Monoklonaalisten vasta-aineiden valmistus ja käyttö
 +
 +5. Menetelmät sattumanvaraisten mutaatioiden synnyttämiseksi
 +
 +==== 6.8.2012 ====
 +
 +**Glick et al. - Molecular Biotechnology,​ 4. painos, Osa 2 (Kpl:eet 13-23)**
 + ​(Jotakin tähän suuntaan) Vastaa neljään kysymykseen.
 +  - Miten parantaisit etanolin tuotantoa tärkkelyksestä? ​
 +  - Bioremedaatio. Miten kasvua edistävät bakteerit voivat tässä auttaa?
 +  - Bioreaktorityypit ja niiden toiminta.
 +  - Anna esimerkki kahdesta siirtogeenisestä kasvista, millä menetelmillä ne oli tuotettu?
 +  - Kerro eri menetelmiä transgeenisten hiirten tuottamiseksi.
 +
 +
 +
 +==== 4.6.2012 ====
 +
 +**Glick et al. - Molecular Biotechnology,​ 4. painos, Osa 1 (Kpl:eet 1-12)**
 +  - Plasmidikloonausvektori pBR322 käyttö kloonauksessa? ​
 +  - Miten luodaan metagenominen kirjasto? Miten siitä voitaisiin etsiä esimerkiksi uusia lipolyyttisiä entsyymejä (lipaaseja)?​
 +  - Heterologisten proteiinien tuotto //P. pastoris// -hiivasysteemissä,​ vertaa //S. cerevisaeen//?​ Miten nämä eroavat?
 +  - DNA-siru.
 +
 + 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== 10.4.2012 ====
 +
 +**Glick et al. - Molecular Biotechnology,​ 4. painos, Osa 1 (Kpl:eet 1-12)**
 +(Jotakin tähän suuntaan)
 +  - Proteiinien prosessointi eukaryooteissa ennen eritystä. ​
 +  - Miten luodaan metagenominen kirjasto? Miten siitä voitaisiin etsiä esimerkiksi uusia lipolyyttisiä entsyymejä (lipaaseja)?​
 +  - Heterologisten proteiinien tuotto //P. pastoris// -hiivasysteemissä,​ vertaa //S. cerevisaeen//​. ​
 +  - Miten DNA-testeillä voidaan tutkia henkilön esiaikaisia sukulaisuuksia?​ Mitä negatiivisia puolia näissä jo markkinoilta löytyvissä testeissä voisi olla?
 +
 +
 +
 +
 +==== 11.10.2011 ====
 +
 +**Glick et al. - Molecular Biotechnology,​ 4. painos, Osa 2 (Kpl:eet 13-23)**
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen.
 +
 +  - Selitä seuraavien termien merkitys:
 +      * bioremediaatio
 +      * kultainen riisi
 +  - Biotekniikan mahdollisuudet kasviperäisen biomassan hyödyntämisessä.
 +  - Typen sitominen ja sen biotekninen muokkaus.
 +  - //Bacillus thuringiensis//​ -toksiinit.
 +  - Cre-loxP -tekniikka siirtogeenisten eliöiden valmistuksessa.
 +
 +
 +==== 13.9.2011 ====
 +
 +**Glick et al. - Molecular Biotechnology,​ 4. painos, Osa 1 (Kpl:eet 1-12)**
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen.
 +
 +  - Selitä seuraavien menetelmien toimintaperiaate:​
 +      * pyrosekvensointi
 +      * proteiinisirut
 +  - Bakulovirukset bioteknologian työkaluina.
 +  - RNAi.
 +  - DNA:n sekvensointimenetelmät.
 +  - Periytyvien sairauksien molekyylidiagnostiikka.
 +
 +
 +==== 2.3.2010 ====
 +
 +  - Selosta suuren mittakaavan fermentointimenetelmiä biomassan tuotannossa.
 +  - Vasta-aineiden käyttö biotekniikassa
 +  - Eukaryoottiset proteiinien ekspressiomenetelmät
 +
 +
 +
 +==== 6.5.2008 ====
 +
 +  - Plasmidikloonausvektorit,​ esimerkkinä pBR322. Mitkä ovat tämän kloonausvektorin erityispiirteet?​
 +  - Proteiinien tuotto heterologisessa (vieraassa) isännässä. Vertaa bakteerien, sienten, eläinsolujen ja kasvien hyviä ja huonoja puolia.
 +  - Alzheimerin taudin transgeeninen hiirimalli. ​
 +  - Ensimmäinen siirtogeeninen (GM) elintarvike oli hitaasti pehmenevä FlavrSavr tomaatti. Millä periaattella se oli muokattu? Olisiko vastaava tomaattilajike voitu saada aikaan perinteisen jalostuksen keinoin? ​
 +
 +
 +
 +==== 1.11.2005 ====
 +
 +  - Vasta-aineet terapeuttisina agensseina
 +  - Fytopatogeenien välittämän biokontrollin mahdollisuudet
 +  - Kasvien käyttö bioreaktoreina
 +  - Ihmisen potentiaalisten tautigeenien tehtävän määrittäminen
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +====13.12.2005====
 +
 +  - Vertaile transgeenisten hiirten valmistusmenetelmiä
 +  - Antibioottien tuotto mikrobeilla
 +  - Ti-plasmidivälitteinen kasvitransformaatio
 +  - Ihmisen potentiaalisten tautigeenien tehtävän määrittäminen
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +====10.1.2006====
 +
 +  - Vertaile prokaryoottien ja eukaryoottinen translaatiota
 +  - Antibioottien tuotto mikrobeissa
 +  - Ti-plasmidivälitteinen kasvitransformaatio
 +  - Ihmisen toiminnaltaan tuntemattomien geenien funktion määrittämisestä
 +
 +
 +
 +====6.6.2007====
 +
 +  - Proteiinien ominaisuuksien muokkaaminen
 +  - Ksenobioottien biodegradaatio ja hajotusreittien manipulointi
 +  - Agrobakteeriin perustuva kasvitransformaatio
 +  - Ihmisen geenimutaatioiden tunnistaminen