Tenttiwiki

HEBIOT: Kandidaatin loppukuulustelu

09.04.2013

Glick et al. - Molecular Biotechnology, 4. painos, Osa 2 (Kpl:eet 13-23)

(Vastaa kolmeen kysymykseen)

1. Zymomonas mobilis etanolin tuottajana.

2. Bacillus thuringiensis-bakteerin insektisidiset toksiinit ja biokontrollisovellukset.

3. Kasvien transformointiin käytettävistä DNA:n siirtosysteemeistä.

4. Transgeenisten hiirten tuottamisen metodit.

12.3.2013

Glick et al. - Molecular Biotechnology, 4. painos, Osa 1 (Kpl:eet 1-12)

1. DNA:n sekvensointitekniikat

2. Prokaryoottien geenitoiminnan muokkaus

3. Ihmisen perinnöllisten sairauksien molekyylidiagnostiikka

4. Rekombinantti-DNA -teknologian merkitys rokotteiden tuotannossa

Glick et al. - Molecular Biotechnology, 4. painos, Osa 2 (Kpl:eet 13-24)

Vastaan neljään kysymykseen

1. Kuvaile strategioita, joilla voitaisiin tehostaa alkoholin tuottoa tärkkelyksestä

2. Kuvaile Bacillus thuringiensiksen ominaisuuksia ja sen hyödyntämistä hyönteistorjunnassa

3. Vertaile erilaisten bioreaktorityyppien toimintaperiaatteita

4. Agrobakteeri kasvien geenisiirtovektorina

5. Kuvaile menetelmiä, joilla voidaan tuottaa siirtogeenisiä hiiriä

11.9.2012

Glick et al. - Molecular Biotechnology, 4. painos, Osa 1 (Kpl:eet 1-12)

(Vastaa neljään kysymykseen)

1. Selitä seuraavien menetelmien toimmintaperiaate

 • ligaatioon perustuva sekvensointi
 • reaaliaikainen PCR
 • proteiinien massaspektrometria

2. lac -operon säätely kolibakteereilla

3. Infektiotautien DNA-diagnostiikka

4. Monoklonaalisten vasta-aineiden valmistus ja käyttö

5. Menetelmät sattumanvaraisten mutaatioiden synnyttämiseksi

6.8.2012

Glick et al. - Molecular Biotechnology, 4. painos, Osa 2 (Kpl:eet 13-23) (Jotakin tähän suuntaan) Vastaa neljään kysymykseen.

 1. Miten parantaisit etanolin tuotantoa tärkkelyksestä?
 2. Bioremedaatio. Miten kasvua edistävät bakteerit voivat tässä auttaa?
 3. Bioreaktorityypit ja niiden toiminta.
 4. Anna esimerkki kahdesta siirtogeenisestä kasvista, millä menetelmillä ne oli tuotettu?
 5. Kerro eri menetelmiä transgeenisten hiirten tuottamiseksi.

4.6.2012

Glick et al. - Molecular Biotechnology, 4. painos, Osa 1 (Kpl:eet 1-12)

 1. Plasmidikloonausvektori pBR322 käyttö kloonauksessa?
 2. Miten luodaan metagenominen kirjasto? Miten siitä voitaisiin etsiä esimerkiksi uusia lipolyyttisiä entsyymejä (lipaaseja)?
 3. Heterologisten proteiinien tuotto P. pastoris -hiivasysteemissä, vertaa S. cerevisaeen? Miten nämä eroavat?
 4. DNA-siru.

10.4.2012

Glick et al. - Molecular Biotechnology, 4. painos, Osa 1 (Kpl:eet 1-12) (Jotakin tähän suuntaan)

 1. Proteiinien prosessointi eukaryooteissa ennen eritystä.
 2. Miten luodaan metagenominen kirjasto? Miten siitä voitaisiin etsiä esimerkiksi uusia lipolyyttisiä entsyymejä (lipaaseja)?
 3. Heterologisten proteiinien tuotto P. pastoris -hiivasysteemissä, vertaa S. cerevisaeen.
 4. Miten DNA-testeillä voidaan tutkia henkilön esiaikaisia sukulaisuuksia? Mitä negatiivisia puolia näissä jo markkinoilta löytyvissä testeissä voisi olla?

11.10.2011

Glick et al. - Molecular Biotechnology, 4. painos, Osa 2 (Kpl:eet 13-23)

Vastaa neljään kysymykseen.

 1. Selitä seuraavien termien merkitys:
  • bioremediaatio
  • kultainen riisi
 2. Biotekniikan mahdollisuudet kasviperäisen biomassan hyödyntämisessä.
 3. Typen sitominen ja sen biotekninen muokkaus.
 4. Bacillus thuringiensis -toksiinit.
 5. Cre-loxP -tekniikka siirtogeenisten eliöiden valmistuksessa.

13.9.2011

Glick et al. - Molecular Biotechnology, 4. painos, Osa 1 (Kpl:eet 1-12)

Vastaa neljään kysymykseen.

 1. Selitä seuraavien menetelmien toimintaperiaate:
  • pyrosekvensointi
  • proteiinisirut
 2. Bakulovirukset bioteknologian työkaluina.
 3. RNAi.
 4. DNA:n sekvensointimenetelmät.
 5. Periytyvien sairauksien molekyylidiagnostiikka.

2.3.2010

 1. Selosta suuren mittakaavan fermentointimenetelmiä biomassan tuotannossa.
 2. Vasta-aineiden käyttö biotekniikassa
 3. Eukaryoottiset proteiinien ekspressiomenetelmät

6.5.2008

 1. Plasmidikloonausvektorit, esimerkkinä pBR322. Mitkä ovat tämän kloonausvektorin erityispiirteet?
 2. Proteiinien tuotto heterologisessa (vieraassa) isännässä. Vertaa bakteerien, sienten, eläinsolujen ja kasvien hyviä ja huonoja puolia.
 3. Alzheimerin taudin transgeeninen hiirimalli.
 4. Ensimmäinen siirtogeeninen (GM) elintarvike oli hitaasti pehmenevä FlavrSavr tomaatti. Millä periaattella se oli muokattu? Olisiko vastaava tomaattilajike voitu saada aikaan perinteisen jalostuksen keinoin?

1.11.2005

 1. Vasta-aineet terapeuttisina agensseina
 2. Fytopatogeenien välittämän biokontrollin mahdollisuudet
 3. Kasvien käyttö bioreaktoreina
 4. Ihmisen potentiaalisten tautigeenien tehtävän määrittäminen

13.12.2005

 1. Vertaile transgeenisten hiirten valmistusmenetelmiä
 2. Antibioottien tuotto mikrobeilla
 3. Ti-plasmidivälitteinen kasvitransformaatio
 4. Ihmisen potentiaalisten tautigeenien tehtävän määrittäminen

10.1.2006

 1. Vertaile prokaryoottien ja eukaryoottinen translaatiota
 2. Antibioottien tuotto mikrobeissa
 3. Ti-plasmidivälitteinen kasvitransformaatio
 4. Ihmisen toiminnaltaan tuntemattomien geenien funktion määrittämisestä

6.6.2007

 1. Proteiinien ominaisuuksien muokkaaminen
 2. Ksenobioottien biodegradaatio ja hajotusreittien manipulointi
 3. Agrobakteeriin perustuva kasvitransformaatio
 4. Ihmisen geenimutaatioiden tunnistaminen