Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
biologiset_kokoelmat [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
biologiset_kokoelmat [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== 59944 Biologiset kokoelmat - luennot ======
 +
 +==== 31.3.2005 Risto A. Väisänen ====
 +
 +Viides tehtävä pakollinen, lopuista sai jättää yhden pois.
 +
 +  - Kirjallisuus- ja kokoelmahaut tietokannoista.
 +  - Selosta seuraavien käsitteiden käyttö lajinkuvauksessa:​ holotyyppi, paratyyppi, isotyyppi, neotyyppi ja lektotyyppi.
 +  - Lajin diagnoosi lajinkuvauksen taustaa vasten.
 +  - Selitä määrityskaavojen periaatteet.
 +  - Systematiikan kehittyminen:​ kerro pääpiirteet evolutiivisen systematiikan,​ fenetiikan, kladistiikan ja molekyylisystematiikan kausista.
 +
 +
 +
 +==== 13.11.2008 Ilpo Hanski ====
 +
 +Kaikkiin vastattava
 +
 +  - Selitä seuraavat termit ja tyyppien osalta missä tilanteessa niitä käytetään:​
 +    * Holotyyppi
 +    * Paratyyppi
 +    * Syntyyppi
 +    * Monofyleettinen ryhmä
 +    * Kladistiikka
 +  - Mitä hyötyjä on kokoelmatiedon tallentamisesta tietokantamuotoon?​ Mitä tulee huomioida kokoelmatietoa digitalisoitaessa?​
 +  - Eläintarhojen rooli uhanalaisten eläinten suojelussa
 +
 +