Tenttiwiki

59944 Biologiset kokoelmat - luennot

31.3.2005 Risto A. Väisänen

Viides tehtävä pakollinen, lopuista sai jättää yhden pois.

 1. Kirjallisuus- ja kokoelmahaut tietokannoista.
 2. Selosta seuraavien käsitteiden käyttö lajinkuvauksessa: holotyyppi, paratyyppi, isotyyppi, neotyyppi ja lektotyyppi.
 3. Lajin diagnoosi lajinkuvauksen taustaa vasten.
 4. Selitä määrityskaavojen periaatteet.
 5. Systematiikan kehittyminen: kerro pääpiirteet evolutiivisen systematiikan, fenetiikan, kladistiikan ja molekyylisystematiikan kausista.

13.11.2008 Ilpo Hanski

Kaikkiin vastattava

 1. Selitä seuraavat termit ja tyyppien osalta missä tilanteessa niitä käytetään:
  • Holotyyppi
  • Paratyyppi
  • Syntyyppi
  • Monofyleettinen ryhmä
  • Kladistiikka
 2. Mitä hyötyjä on kokoelmatiedon tallentamisesta tietokantamuotoon? Mitä tulee huomioida kokoelmatietoa digitalisoitaessa?
 3. Eläintarhojen rooli uhanalaisten eläinten suojelussa