Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
biologian_historia [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
biologian_historia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Biologian historia======
 +
 +==== 11.5.2012 ====
 +
 +  - Selitä lyhyesti 2-3 virkkeellä ​
 +    *Ennakkomuodostusoppi
 +    *Scala Naturae
 +    *Ex ovo omnia
 +    *Korrelaatioteoria
 +    *Näkymätön käsi (invisible hand)
 +    *Humoraalipatologia
 +  - Aristoteleen teosten saatavuus ja vaikutushistoria keskiajalla
 +  - "​Transformismi"​ 1700-luvun biologiassa
 +  - Perinnöllisyyden aineellisen perustan selvittäminen n. vuosina 1870-1953
 +
 +==== 25.5.2007 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +  - Soluteorian vaiheet
 +  - Galvanin kokeet, Voltan kritiikki ja 1700-luvun käsitykset "​animaalisesta sähköstä"​
 +  - Tiedeinstituutioiden kehitys 1600-luvulla
 +  - Suomen biologia 1800-luvulla
 +