Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

biokemian_laudatur_voet_voet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Biokemian laudatur (Voet & Voet) ======
 +
 +==== 05.11.2013 ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen.
 +
 +1. Entsyymikatalyysin mekanismit.\\
 +Mechanisms of enzyme catalysis.
 +
 +2. Aminohappojen katabolia nisäkkäillä.\\
 +Amino acid catabolism in mammals.
 +
 +3. Proteiinien translaationjälkeinen muokkaus: päätyypit,​ biologinen merkitys, entsymaattiset mekanismit.\\
 +Posttranslation modification of proteins: main types, biological significance,​ enzymatic mechanisms.
 +
 +4. Operoni-käsite transkription säätelyssä. Anna esimerkkejä.\\
 +Operon concept in the regulation of transcription. Give examples.
 +
 +==== 10.1.2012 ====
 +
 +1. Entsyymikatalyysin mekanismit.\\
 +Mechanisms of enzyme catalysis.
 +
 +2. Aminohappojen katabolian pääpiirteet nisäkkäillä.\\
 +Main features of the amino acid catabolism in mammals.
 +
 +3. Kalvoproteiinien biosynteesi ja kuljetus.\\
 +Biosynthesis and transport of membrane proteins.
 +
 +4. Kemiosmoosi.\\
 +Chemiosmosis.
 +
 +5. DNA:n korjaus.\\
 +DNA repair.
 +
 +==== 2.8.2010 ====
 +
 +1. Vertaa O- ja N- glykosylaatio.\\
 +Compare O- and N-glycosylation.
 +
 +2. Kollageenien rakenne.\\
 +The structure of collagens.
 +
 +3. Solukalvojen lipidit.\\
 +The lipids of cell membranes.
 +
 +4. Na<​sup>​+</​sup>​ - K<​sup>​+</​sup>​ - ATPaasi.\\
 +Na<​sup>​+</​sup>​ - K<​sup>​+</​sup>​ - ATPase
 +
 +==== 12.5.2009 ====
 +
 +  - Structure of hemoglobin
 +  - How and where does N-glycosylation take place?
 +  - Biosynthesis of cholesterol
 +  - Insulin and how it works
 +
 +
 +==== 7.8.2006 ====
 +
 +  - Tärkeimmät proteiinisekvensointimenetelmät (ei DNA:n kautta)
 +  - Plasmamembraaniproteiinien rakenne
 +  - Trimeeriset G-proteiinit
 +  - Kolesteroli ja sen biosynteesi
 +[[http://​essaywritingservices.org/​prices.php|write my paper]]
 +
 +
 +
 +    ​
 +