Tenttiwiki

Biokemian laudatur (Voet & Voet)

05.11.2013

Vastaa kolmeen kysymykseen.

1. Entsyymikatalyysin mekanismit.
Mechanisms of enzyme catalysis.

2. Aminohappojen katabolia nisäkkäillä.
Amino acid catabolism in mammals.

3. Proteiinien translaationjälkeinen muokkaus: päätyypit, biologinen merkitys, entsymaattiset mekanismit.
Posttranslation modification of proteins: main types, biological significance, enzymatic mechanisms.

4. Operoni-käsite transkription säätelyssä. Anna esimerkkejä.
Operon concept in the regulation of transcription. Give examples.

10.1.2012

1. Entsyymikatalyysin mekanismit.
Mechanisms of enzyme catalysis.

2. Aminohappojen katabolian pääpiirteet nisäkkäillä.
Main features of the amino acid catabolism in mammals.

3. Kalvoproteiinien biosynteesi ja kuljetus.
Biosynthesis and transport of membrane proteins.

4. Kemiosmoosi.
Chemiosmosis.

5. DNA:n korjaus.
DNA repair.

2.8.2010

1. Vertaa O- ja N- glykosylaatio.
Compare O- and N-glycosylation.

2. Kollageenien rakenne.
The structure of collagens.

3. Solukalvojen lipidit.
The lipids of cell membranes.

4. Na+ - K+ - ATPaasi.
Na+ - K+ - ATPase

12.5.2009

  1. Structure of hemoglobin
  2. How and where does N-glycosylation take place?
  3. Biosynthesis of cholesterol
  4. Insulin and how it works

7.8.2006

  1. Tärkeimmät proteiinisekvensointimenetelmät (ei DNA:n kautta)
  2. Plasmamembraaniproteiinien rakenne
  3. Trimeeriset G-proteiinit
  4. Kolesteroli ja sen biosynteesi

write my paper