Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biokemian_laudatur_tietz [2019/04/04 15:16]
128.214.65.207 [2.11.2018 ja 8.5.2012]
biokemian_laudatur_tietz [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Biokemian laudatur, Tietz ======
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== 2.11.2018 ja 8.5.2012 ====
 +
 +  - Seerumin albumiini
 +  - Glykoitunut hemoglobiini
 +  - Na+ ja K+ -konsentraatioiden määritysmenetelmät
 +  - Seerumin bilirubiini
 +
 +
 +==== 01/2019 ====
 +  - seerumin proteiinien elektroforeesi
 +  - kliinisten analyysien spesifisyys ja sensitiivisyys
 +  - antikoagulantit
 +  - aminotransferaasit
 +
 +
 +
 +==== 13.1.2009 ====
 +  - Kalsiumtasapainon säätely
 +  - Maksaentsyymit ja diagnostiikka
 +  - Haiman entsyymit
 +  - B12-vitamiini
 +
 +
 +
 +OSA 2
 +
 +==== 7.12.2018 ====
 +  -  PCR ja sen käyttösovellukset
 +  - DNA:n eristäminen
 +  -  DNA metylaatio
 +  - kromosomimuutokset ja niiden aiheuttamat sairaudet