Tenttiwiki

Biokemian laudatur, Tietz

2.11.2018 ja 8.5.2012

 1. Seerumin albumiini
 2. Glykoitunut hemoglobiini
 3. Na+ ja K+ -konsentraatioiden määritysmenetelmät
 4. Seerumin bilirubiini

01/2019

 1. seerumin proteiinien elektroforeesi
 2. kliinisten analyysien spesifisyys ja sensitiivisyys
 3. antikoagulantit
 4. aminotransferaasit

13.1.2009

 1. Kalsiumtasapainon säätely
 2. Maksaentsyymit ja diagnostiikka
 3. Haiman entsyymit
 4. B12-vitamiini

OSA 2

7.12.2018

 1. PCR ja sen käyttösovellukset
 2. DNA:n eristäminen
 3. DNA metylaatio
 4. kromosomimuutokset ja niiden aiheuttamat sairaudet