Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

biokemian_laudatur_ii_lesk [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Biokemian laudatur II, Lesk======
 +
 + ==== 14.9.2010 ==== 
 +
 +  - Ribosomien rakenne ja toiminta
 +  - Proteiineissa voi olla n. 20 aminohappoa. Ryhmitä ne kolmeen ryhmään hydrofiilisyyden/​hydrofobisuuden perusteella
 +  - Röntgendiffraatio proteiinin rakenteen määrittämisessä. Periaate ja ongelmat.
 +  - Sunnattu (direct) evoluutio. Selitä miten ja käyttösovellukset.
 +
 +
 + ==== 9.12.2008 ====
 +
 +  - Structure of collagens
 +  - Rhodopsin
 +  - Use of mass spectrometry in protein chemistry
 +  - Protein allostery