Tenttiwiki

Biokemian laudatur II, Lesk

14.9.2010

  1. Ribosomien rakenne ja toiminta
  2. Proteiineissa voi olla n. 20 aminohappoa. Ryhmitä ne kolmeen ryhmään hydrofiilisyyden/hydrofobisuuden perusteella
  3. Röntgendiffraatio proteiinin rakenteen määrittämisessä. Periaate ja ongelmat.
  4. Sunnattu (direct) evoluutio. Selitä miten ja käyttösovellukset.

9.12.2008

  1. Structure of collagens
  2. Rhodopsin
  3. Use of mass spectrometry in protein chemistry
  4. Protein allostery