Tenttiwiki

Terveyden biokemian loppukuulustelu, osa 2

Bruns, Ashwood & Burtis: Fundamentals of Molecular Diagnostics, Saunders

09.10.2012

  1. Antikoagulantit molekulaarisessa diagnostiikassa.
  2. RNA:n eristämisen periaatteet.
  3. Piirrä kaaviot autosomaaliselle resessiiviselle periytymiselle, autosomaaliselle dominoivalle periytymiselle ja X-kromosomaaliselle periytymiselle.
  4. Onkogeenit ja tuumorisupressiogeenit syövän diagnostiikassa.