Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

biokemian_laudatur_alberts [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Biokemian laudatur - Alberts ======
 +
 +
 +
 +
 +==== 14.9.2010 ====
 +
 +  - Trimeeriset ja pienet G-proteiinit.
 +  - Miten ribosomit ovat rakentuneet ja miten toimivat?
 +  - Integraalisten membraaniprotiinien rakenne ja ominaisuudet. ​
 +  - N- ja O-glykosidiset sokerirakenteet proteiineissa. ​
 +  ​
 +