Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biokemian_cum_laude_lehninger [2017/09/15 17:48]
2001:14bb:81:9f:142c:75bf:6025:9b3c [Biokemian Cum Laude / Lehninger]
biokemian_cum_laude_lehninger [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Biokemian Cum Laude / Lehninger ======
 +Vastaa neljään kysymykseen:​15.9.2017
 +
 +1. Luettele ihmisen ravitsemukselle välttämättömät ja ei-välttämättömät aminohapot. ​
 +Perustele valintasi.
 +
 +2. Glykolyysi:​nettoreaktio ja entsymasttiset vaiheet.
 +
 +3. Kirjoita Michaelis-Menten-yhtälö ja selitä yhtälön kaikkien termien merkitys.
 +
 +4. Kalsium solujen viestinnässä ja säätelyssä.
 +
 +5. Kuvas B-DNA:n rakenne ja fysikaalis-kemialliset tekijät jotka ylläpitävät tätä rakennetta solun olosuhteissa.
 +===== Osa 1 Kpl 1-13 =====
 +==== 13.3.2012 ====
 +
 +  - Tärkeimmät proteiinien erottelumenetelmät ja niiden fysio-kemialliset periaatteet
 +  - Selitä lyhyesti ja yksiselitteisesti seuraavat entsymologiset termit tai käsitteet: Km, kcat, Ki, Vmax
 +  - Ionikanavat hermosolignaalien etenemisessä ja välittymisessä
 +  - Glukoosin homopolysakkaridit
 +  - Biokemialliseten hapetus-pelkistysreaktioiden kofaktorit ja koentsyymit
 +
 +==== 8.11.2011 ====
 +
 +  - Michaelis-Menten -yhtälö: lähtöolettamukset,​ johtaminen ja soveltaminen
 +  - Kuvaa lyhyesti seuraavien biomolekyylien rakenne, ominaisuudet ja biokemiallinen tehtävä: hemi, NAD, histidiini, kolesteroli
 +  - Näköaistin biokemialliset mekanismit verkkokalvolla
 +  - Proteiinien sidulfidisidokset:​ rakenne, muodostuminen,​ merkitys
 +  - Elektroforeesi ja sen biokemialliset sovellukset
 +
 +==== 13.9.2011 ====
 +
 +  - Kirjoita Michaelis-Menten -yhtälö ja selitä yhtälön termien merkitys
 +  - Trimeeristen G-proteiinien rakenne ja toiminta
 +  - Elektroforeesitekniikat biokemiassa
 +  - Kalvolipidien rakenne ja ominaisuudet
 +  - Vertaile proteiinien laskostumista koeputkessa ja solun olosuhteissa
 +
 +==== 1.8.2011 ====
 +
 +  - Kirjoita Michaelis-Menten -yhtälö ja selitä yhtälön termien merkitys
 +  - Kalsium solujen viestinnässä ja säätelyssä
 +  - Biokemialliseten hapetus-pelkistysreaktioiden kofaktorit ja koentsyymit
 +  - Kalvolipien rakenne ja ominaisuudet
 +  - Kuvaa B-DNA:n rakenne ja fysikaalis-kemialliset tekijät, jotka ylläpitävät tätä rakennetta solun olosuhteissa
 +
 +==== 6.6.2011 ====
 +
 +  - Glykolipidit:​ kemiallinen rakenne, esiintyminen,​ biologiset tehtävät
 +  - Seriiniproteaasien rakenne ja toiminta
 +  - Biokemiallisten hapetus-pelkistysreaktioiden kofaktorit ja koentsyymit
 +  - Reseptorityrosiinikinaasit
 +  - Selitä lyhyesti ja yksiselitteisesti seuraavat entsymologiset termit tai käsitteet: Km, kcat, Ki, Vmax
 +
 +==== 12.4.2011 ====
 +
 +  - Selitä valitsemasi entsyymireaktion katalyyttinen mekanismi
 +  - Kuvaa lyhyesti seuraavien biomolekyylien rakenne ja ominaisuudet:​ hemi, riboosi, tryptofaani,​ palmitiinihappo
 +  - Kalsium solujen viestinnässä ja säätelyssä
 +  - Rakennepolysakkaridit
 +  - Kalvolipidien rakenne ja ominaisuudet
 +
 +==== 8.3.2011 ====
 +
 +  - Proteiinien laskostuminen
 +  - Määrittele termit: aldoosi, pelkistävä sokeri, sokerin anomeria, pyranoosi, pentasakkaridi
 +  - Biologisten membraanien rakenteen perusperiaatteet
 +  - Allosteeristen entsyymien ominaisuudet
 +
 +==== 8.2.2011 ====
 +
 +  - Michaelis-Menten -yhtälö: lähtöolettamukset,​ johtaminen ja soveltaminen
 +  - Trimeeristen G-proteiinien rakenne ja toiminta
 +  - Glykolipidit:​ kemiallinen rakenne, esiintyminen,​ biologiset tehtävät
 +  - Biokemiallisten hapetus-pelkistysreaktioiden kofaktorit
 +  - Selitä lyhyesti ja yksiselitteisesti seuraavat katalyyttiset mekanismit: yleinen happo-emäskatalyysi,​ metalli-ionikatalyysi,​ kovalenttinen katalyysi
 +
 +==== 11.1.2011 ====
 +
 +  - Mihin tekijöihin entsyymien spesifisyys ja katalyyttinen teho perustuvat
 +  - Määrittele termit: aldoosi, pelkistävä sokeri, sokerin anomeria, pyranoosi, pentasakkaridi
 +  - Triasyyliglyserolit
 +  - Scatchardin analyysi
 +
 +==== 14.12.2010 ====
 +
 +  - Elektroforeesitekiikat biokemiassi
 +  - Kalvolipidien rakenne ja ominaisuudet
 +  - Selitä lyhyesti ja yksiselitteisesti seuraavat entsymologiset termit tai käsitteet: Km, kcat, Ki, Vmax
 +  - G-proteiineihin kytkeytyvät reseptorit: rakenne, toimintamekanismi ja fysiologinen merkitys
 +  - Glukoosin homopolysakkaridit
 +
 +
 +==== 12.10.2010 ====
 +
 +  - Lipidien liikkuvuus kaksoiskalvolla. ​
 +  - Seriiniproteaasien katalyyttinen mekanismi. ​
 +  - Biokemiallisten hapetus-pelkistysreaktioiden kofaktorit. ​
 +  - Selitä, mihin perustuu ATP:n kyky toimia vapaan energian varastomuotona. ​
 +  - Näköaistin biokemialliset mekanismit verkkokalvolla. ​
 +
 +==== 9.11.2010 ====
 +
 +  - Proteiinien laskostuminen
 +  - Biologisten membraanien rakenteen perusperiaatteet
 +  - Hiilihydraattien toiminta informaationaalisina molekyyleinä
 +  - Allosteeristen entsyymien ominaisuudet
 +
 +==== 2.8.2010 ====
 +
 +  - ATP vapaan energian lähteenä biokemiallisissa reaktioissa
 +  - Mihin tekijöihin entsyymien spesifisyys ja katalyyttinen teho perustuvat
 +  - Määrittele pelkistävä sokeri. Ovatko disakkaridit laktoosi Gal(b1->​4)Glc ja sakkaroosi Glc(a1->​2)Fru pelkistäviä sokereita?
 +  - G-proteiinit solujen signaloinnissa
 +  - Alla on kuvattu neljän DNA:n emäksen rakenteet. Nimeä emäkset ja piirrä kuva, josta ilmenee mitkä atomit osallistuvat WC-vetysidoksiin ja liittyvät deoksiriboosiin.
 +
 +
 +==== 7.6.2010 ====
 +
 +1. OSA (kappaleet 1-13)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Ionikanavien rakenne ja toiminta.
 +  - Michaelis-Menten -yhtälö: lähtöolettamukset,​ johtaminen ja soveltaminen.
 +  - Kuvaa lyhyesti seuraavien biomolekyylien rakenne ja ominaisuudet:​
 +      *hemi
 +      *laktoosi
 +      *tryptofaani
 +      *omega-3-rasvahappo
 +  - Glykolipidit.
 +  - Proteiinien laskostumisen energetiikka.
 +
 +==== 11.5.2010 ====
 +
 +  - Elektroforeesitekniikat biokemiassa
 +  - Kalvolipidien rakenne ja omanaisuudet ja erot bakteerien arkkien ja eukaryoottien välillä
 +  - Näköaistin viokemialliset mekanismit verkkokalvolla
 +  - Proteiinien laskostuminen soluissa
 +  - Selitä lyhyesti ja yksiselitteisesti seuraavat termit tai käsitteet: hydroapatieindeksi,​ Gibbsin vapaa energia, ELISA, proteomi, Km, osmoosi
 +
 +==== 13.4.2010 ====
 +
 +  - Kuvaa valitsemasi entsyymireaktion katalyyttinen mekanismi
 +  - Lipidien liikkuvuuus kaksoikalvolla
 +  - Kalsium solujen viestinnässä ja säätelyssä
 +  - Rakennepolysakkaridit
 +  - Lysiini: rakenne ja fysikaalis-kemialliset ominaisuudet vesiliuoksessa
 +
 +==== 9.3.2010 ====
 +
 +  - Kuvaa jonkin valitsemasi entsyymireaktion katalyyttinen mekanismi
 +  - Sfingolipidit
 +  - G-proteiinit solujen signaloinnissa
 +  - Proteiinien molekyylipainon määrittäminen
 +  - Veden kuljetus solukalvon läpi
 +
 +==== 9.2.2010 ====
 +
 +  - Proteiinien laskostuminen
 +  - Viestiä välittävät reseptorityypit
 +  - Miten insuliini aktivoi glykogeenisyntaasin
 +  - Solusyklin vaiheet ​
 +  ​
 +
 +===== Osa 2 Kpl 14-28 =====
 +
 +==== 17.8.2018 ==== 
 +
 +2. osa (kpl 14-28)
 +
 +- Sitruunahappokierron amfibipolinen luonne
 +- Virtsahappo
 +- Aminotransferaasit
 +- Veren lipoproteiinit
 +
 +
 +
 +
 +==== 10.4.2012 ====
 +
 +2. osa (kpl 14-28)
 +
 +  - Pentoosifosfaattireitti.
 +  - Maksan merkitys ketoaineiden metaboliassa.
 +  - Selitä lyhyesti seuraavien koentsyymien biokemiallinen tehtävä: pyridoksaalifosfaatti,​ biotiini, koentsyymi-A.
 +  - Isoprenoidit. Selitä isoprenoidien biologinen merkitys.
 +
 +==== 13.3.2012 ====
 +
 +2. osa (kpl 14-28)
 +
 +  - Sitruunahappokierron merkitys glukoneogeneesissä.
 +  - Maksan merkitys ketoaineiden metaboliassa.
 +  - Aminotransferaasit
 +  - Virtsahappo. ​
 +
 +
 +==== 14.02.2012 ====
 +
 +2. osa (kpl 14-28)
 +
 +  - Sitruunahappokierron reaktiot.
 +  - Veren lipoproteiinit.
 +  - Selitä lyhyesti seuraavien koentsyymien biokemiallinen tehtävä: pyridoksaalifosfaatti,​ biotiini, koentsyymi-A.
 +  - Virtsahappo. ​
 +
 +
 +==== 13.12.2011 ====
 +
 +2. OSA (kappaleet 14-28)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Sitruunahappokierron merkitys glukoneogeneesissä
 +  - Maksan merkitys ketoaineiden metaboliassa
 +  - Aminotransferaasit
 +  - Virtsahappo
 +
 +==== 13.9.2011 ====
 +
 +2. OSA (kappaleet 14-28)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Pentoosifosfaattireitti
 +  - Plasman lipoproteiinit
 +  - Aminotransferaasit
 +  - Virtsahappo
 +
 +==== 1.8.2011 ====
 +
 +2. OSA (kappaleet 14-28)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Pentoosifosfaattireitti
 +  - Veren lipoproteiinit
 +  - Aminotransferaasit
 +  - Virtsahappo
 +
 +
 +==== 10.5.2011 ====
 +
 +2. OSA (kappaleet 14-28)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Sitruunahappokierron reaktiot
 +  - Veren lipoproteiinit
 +  - Selitä lyhyesti seuraavien koentsyymien biokemiallinen tehtävä:
 +      *pyridoksaalifosfaatti
 +      *biotiini
 +      *koentsyymi-Q
 +  - Virtsahappo
 + 
 +==== 12.4.2011 ====
 +
 +2. OSA (kappaleet 14-28)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Luettele ihmisen ravitsemukselle välttämättömät ja ei-välttämättömät aminohapot. Perustele valintasi.
 +  - Glykolyysin nettoreaktio ja entsymaattiset vaiheet
 +  - RNA-maailma varhaisen evoluution mallina
 +  - Rasvakudoksen hormonaalinen säätely
 +  - Fotosynteesin valoreaktiot
 +
 +
 +==== 8.3.2011 ====
 +
 +2. OSA (kappaleet 14-28)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Pentoosifosfaattitie ja sen merkitys
 +  - Maksan merkitys ketoaineiden metaboliassa
 +  - Ureakierron reaktiot
 +  - Kolesterolista syntyvät yhdisteet pääluokittain. Kuvaile lyhyesti biologinen merkitys.
 +
 +
 +
 +==== 8.2.2011 ====
 +
 +2. OSA (kappaleet 14-28)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Selitä yksityiskohtaisesti miten elimistö voi muodostaa alaniinista glukoosia
 +  - Valkean ja ruskean rasvakudoksen metaboliset erityispiirteet
 +  - Fotosynteesin valoreaktiot
 +  - Kromatiinin rakenteen säätely eukaryooteilla
 +  - Selitä:
 +    * pyridoksaalifosfaatti
 +    * biotiini ​
 +    * koentsyymi A
 +
 +==== 11.1.2011 ====
 +
 +2. OSA (kappaleet 14-28)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Sitruunahappokierron merkitys glukoneogeneesissä
 +  - Mixed-function -oksidaatioreaktio rasvahappojen metaboliassa
 +  - Ureakierron reaktiot
 +  - Mitä ovat isoprenoidit?​
 +
 +
 +==== 9.11.2010 ====
 +
 +2. OSA (kappaleet 14-28)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Sitruunahappokierron merkitys glukoneogeneesissä
 +  - Maksan merkitys ketoniaineiden metaboliassa
 +  - Aminotransferaasit
 +  - Veren lipoproteiinit
 +
 +
 +==== 12.10.2010 ====
 +
 +2. OSA (kappaleet 14-28)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Insuliini energia-aineenvaihdunnan säätelyssä
 +  - Glykolyysi: nettoreaktio ja entsymaattiset vaiheet
 +  - DNA:n kemialliset vaurio ja niiden korjaus
 +  - Selitä lyhyesti seuraavien koentsyymien biokemiallinen tehtävä:
 +      *NAD+
 +      *biotiini
 +      *pyridoksaalifosfaatti
 +  - Biologinen typen sidonta
 +
 +==== 14.9.2010 ====
 +
 +2. OSA (kappaleet 14-28)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Pentoosifosfaattitie ja sen merkitys
 +  - Vertaile heksokinaasien isoentsyymien toimintaa ja säätelyä
 +  - Aminotransferaasit
 +  - Veren lipoproteiinit
 +
 +==== 2.8.2010 ====
 +
 +2. OSA (kappaleet 14-28)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Luettele ihmisen ravitsemukselle välttämättömät ja ei-välttämättömät aminohapot. Perustele valintasi.
 +  - Fotosynteesin valoreaktiot.
 +  - Eukaryoottisolujen proteiinipitoisuuksia voidaan säädellä monilla eri tasoilla ja mekanismeilla. Selitä miten?
 +  - Selitä lyhyesti seuraavien koentsyymien biokemiallinen tehtävä:
 +      *NAD+
 +      *biotiini
 +      *koentsyymi-Q
 +  - Glykogeenin metabolia.
 +
 +
 +
 +==== 13.4.2010 ====
 +
 +2. OSA (kappaleet 14-28)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Ureasyklin entsymaattiset vaiheet, säätely ja fysiologinen merkitys
 +  - Glykogeenin biosynteesi ja hajotus
 +  - Rasvakudoksen hormonaalinen säätely
 +  - DNA:n replikaatiohaarukan proteiinit
 +  - Selitä lyhyesti seuraavien koentsyymien biokemialliset tehtävät:
 +    * pyridoksaalifosfaatti ​
 +    * biotiini
 +    * koentsyymi A
 +
 +==== 9.3.2010 ====
 +
 +2. OSA (kappaleet 14-28)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - ATP-syntaasin rakenne ja toiminta
 +  - Glykolyysi: nettoreaktio ja entsymaattiset vaiheet
 +  - RNA-maailma varhaisen evoluution mallina
 +  - Calvinin kierto
 +  - Deoksiribonukleotidien biosynteesi:​ periaatteet ja säätely
 +
 +==== 9.2.2010 ====
 +
 +2. OSA (kappaleet 14-28)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Insuliini aineenvaihdunnan säätelijänä
 +  - AMP-riippuvainen proteiinikinaasi
 +  - Miten solut suojautuvat oksidatiiviselta stressiltä
 +  - Fosfofruktokinaasi-1:​n säätely
 +
 +
 +==== 12.1.2010 ====
 +
 +2. OSA (kappaleet 14-28)
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Luettele ihmiselle välttämättömät ja ei-välttämättömät aminohapot.
 +  - Kolesterolin biosynteesi
 +  - Mitä tarkoittaa DNA:n superkierteisyys,​ mikä on sen biologinen merkitys, miten sitä voidaan kokeellisesti tutkia?
 +  - Fotosynteesin valoreaktiot
 +  - ATP-syntaasin rakenne ja toimintamekanismit
 +
 +===== Vanhemmat =====
 +
 +
 +==== 3.8.2009 ====
 +
 +  - TATA-box
 +  - Allosteerinen säätely
 +  - SNARE-kompleksi
 +  - Insuliini aineenvaihdunnan säätelijänä
 +
 +
 +
 +==== 12.5.2009 ====
 +
 +  - G-protein coupled reseptors / GPCR
 +  - Insuliinin tehtävä aineenvaihdunnassa
 +  - PCR
 +  - Säädelty eritys
 +
 +==== 10.3.2009 ====
 +
 +
 +  - Elektroninsiirtäjien toiminta.
 +  - PCR:n periaate.
 +  - Glukagonin signalointireitti.
 +  - Miten tutkitaan proteiinien interaktioita.
 +
 +Tentaattori:​ P. Vihko
 +
 +==== 9.12.2008 ====
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Kuvaa seuraavien vitamiinien ominaisuudet ja biokemialliset tehtävät
 +      * A
 +      * C
 +      * B12
 +      * biotiini
 +  - Aineenvaihduntareittien aktiivisuuden säätelyn mekanismit
 +  - Määrittele seuraavat termit/​käsitteet
 +      * P-450-oksigenaasi
 +      * radioimmunomääritys,​ RIA
 +      * Ramachandranin kuvaaja
 +      * Calvinin sykli
 +      * k(cat)
 +      * ΔG°
 +  - Rasvahappojen biosynteesi
 +  - DNA:n replikaatio kolibakteereilla
 +
 +
 +
 +==== 13.5.2008 ====
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen.
 +
 +  - Lysiini: rakenne, fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ja tehtävät proteiinien rakenteessa ja toiminnassa. ​
 +  - Ribonukleotidien muuttaminen deoksiribonukleotideiksi. ​
 +  - Fotosynteesin pimeäreaktio (Calvinin sykli). ​
 +  - Vertaile transkription mekanismeja ja säätelyä eukaryooteilla ja prokaryooteilla. ​
 +  - Kalsiumin biokemia. ​    
 +
 +
 +==== 8.4.2008 ====
 +
 +  - G-proteiinit. ​
 +  - Allosteerinen säätely. ​
 +  - TATA-box.
 +  - Insuliini metabolian säätelijänä.  ​
 +
 +==== 11.9.2007 ====
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen
 +
 +  - Energia-aineenvaihdunnan hormonaalinen säätely
 +  - Histidiini: rakenne, fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ja tehtävät proteiinin rakenteessa ja toiminnassa
 +  - Selitä lyhyesti
 +      * saperoni
 +      * gangliosidi
 +      * selluloosan rakenne
 +      * DNA-mikrosiru
 +      * liposomi
 +      * kalmoduliini
 + 
 +  - Transkription aloitus eukaryooteilla
 +  - Ureasykli
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== 7.8.2006 ====
 +
 +  - Fosfoinositidit
 +  - LDL-reseptorin toiminta
 +  - Allosteerinen säätely
 +  - Miten tutkitaan geenimutaatioita?​
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== 9.5.2006 ====
 +  - G-proteiinit
 +  - Sukuhormonisynteesi
 +  - GSK-3-(beta) (glykogeenisyntaasikinaasi)
 +  - Prostaglandiinisynteesi
 +    ​