Tenttiwiki

Biokemian Cum Laude / Lehninger

Vastaa neljään kysymykseen:15.9.2017

1. Luettele ihmisen ravitsemukselle välttämättömät ja ei-välttämättömät aminohapot. Perustele valintasi.

2. Glykolyysi:nettoreaktio ja entsymasttiset vaiheet.

3. Kirjoita Michaelis-Menten-yhtälö ja selitä yhtälön kaikkien termien merkitys.

4. Kalsium solujen viestinnässä ja säätelyssä.

5. Kuvas B-DNA:n rakenne ja fysikaalis-kemialliset tekijät jotka ylläpitävät tätä rakennetta solun olosuhteissa.

Osa 1 Kpl 1-13

13.3.2012

 1. Tärkeimmät proteiinien erottelumenetelmät ja niiden fysio-kemialliset periaatteet
 2. Selitä lyhyesti ja yksiselitteisesti seuraavat entsymologiset termit tai käsitteet: Km, kcat, Ki, Vmax
 3. Ionikanavat hermosolignaalien etenemisessä ja välittymisessä
 4. Glukoosin homopolysakkaridit
 5. Biokemialliseten hapetus-pelkistysreaktioiden kofaktorit ja koentsyymit

8.11.2011

 1. Michaelis-Menten -yhtälö: lähtöolettamukset, johtaminen ja soveltaminen
 2. Kuvaa lyhyesti seuraavien biomolekyylien rakenne, ominaisuudet ja biokemiallinen tehtävä: hemi, NAD, histidiini, kolesteroli
 3. Näköaistin biokemialliset mekanismit verkkokalvolla
 4. Proteiinien sidulfidisidokset: rakenne, muodostuminen, merkitys
 5. Elektroforeesi ja sen biokemialliset sovellukset

13.9.2011

 1. Kirjoita Michaelis-Menten -yhtälö ja selitä yhtälön termien merkitys
 2. Trimeeristen G-proteiinien rakenne ja toiminta
 3. Elektroforeesitekniikat biokemiassa
 4. Kalvolipidien rakenne ja ominaisuudet
 5. Vertaile proteiinien laskostumista koeputkessa ja solun olosuhteissa

1.8.2011

 1. Kirjoita Michaelis-Menten -yhtälö ja selitä yhtälön termien merkitys
 2. Kalsium solujen viestinnässä ja säätelyssä
 3. Biokemialliseten hapetus-pelkistysreaktioiden kofaktorit ja koentsyymit
 4. Kalvolipien rakenne ja ominaisuudet
 5. Kuvaa B-DNA:n rakenne ja fysikaalis-kemialliset tekijät, jotka ylläpitävät tätä rakennetta solun olosuhteissa

6.6.2011

 1. Glykolipidit: kemiallinen rakenne, esiintyminen, biologiset tehtävät
 2. Seriiniproteaasien rakenne ja toiminta
 3. Biokemiallisten hapetus-pelkistysreaktioiden kofaktorit ja koentsyymit
 4. Reseptorityrosiinikinaasit
 5. Selitä lyhyesti ja yksiselitteisesti seuraavat entsymologiset termit tai käsitteet: Km, kcat, Ki, Vmax

12.4.2011

 1. Selitä valitsemasi entsyymireaktion katalyyttinen mekanismi
 2. Kuvaa lyhyesti seuraavien biomolekyylien rakenne ja ominaisuudet: hemi, riboosi, tryptofaani, palmitiinihappo
 3. Kalsium solujen viestinnässä ja säätelyssä
 4. Rakennepolysakkaridit
 5. Kalvolipidien rakenne ja ominaisuudet

8.3.2011

 1. Proteiinien laskostuminen
 2. Määrittele termit: aldoosi, pelkistävä sokeri, sokerin anomeria, pyranoosi, pentasakkaridi
 3. Biologisten membraanien rakenteen perusperiaatteet
 4. Allosteeristen entsyymien ominaisuudet

8.2.2011

 1. Michaelis-Menten -yhtälö: lähtöolettamukset, johtaminen ja soveltaminen
 2. Trimeeristen G-proteiinien rakenne ja toiminta
 3. Glykolipidit: kemiallinen rakenne, esiintyminen, biologiset tehtävät
 4. Biokemiallisten hapetus-pelkistysreaktioiden kofaktorit
 5. Selitä lyhyesti ja yksiselitteisesti seuraavat katalyyttiset mekanismit: yleinen happo-emäskatalyysi, metalli-ionikatalyysi, kovalenttinen katalyysi

11.1.2011

 1. Mihin tekijöihin entsyymien spesifisyys ja katalyyttinen teho perustuvat
 2. Määrittele termit: aldoosi, pelkistävä sokeri, sokerin anomeria, pyranoosi, pentasakkaridi
 3. Triasyyliglyserolit
 4. Scatchardin analyysi

14.12.2010

 1. Elektroforeesitekiikat biokemiassi
 2. Kalvolipidien rakenne ja ominaisuudet
 3. Selitä lyhyesti ja yksiselitteisesti seuraavat entsymologiset termit tai käsitteet: Km, kcat, Ki, Vmax
 4. G-proteiineihin kytkeytyvät reseptorit: rakenne, toimintamekanismi ja fysiologinen merkitys
 5. Glukoosin homopolysakkaridit

12.10.2010

 1. Lipidien liikkuvuus kaksoiskalvolla.
 2. Seriiniproteaasien katalyyttinen mekanismi.
 3. Biokemiallisten hapetus-pelkistysreaktioiden kofaktorit.
 4. Selitä, mihin perustuu ATP:n kyky toimia vapaan energian varastomuotona.
 5. Näköaistin biokemialliset mekanismit verkkokalvolla.

9.11.2010

 1. Proteiinien laskostuminen
 2. Biologisten membraanien rakenteen perusperiaatteet
 3. Hiilihydraattien toiminta informaationaalisina molekyyleinä
 4. Allosteeristen entsyymien ominaisuudet

2.8.2010

 1. ATP vapaan energian lähteenä biokemiallisissa reaktioissa
 2. Mihin tekijöihin entsyymien spesifisyys ja katalyyttinen teho perustuvat
 3. Määrittele pelkistävä sokeri. Ovatko disakkaridit laktoosi Gal(b1→4)Glc ja sakkaroosi Glc(a1→2)Fru pelkistäviä sokereita?
 4. G-proteiinit solujen signaloinnissa
 5. Alla on kuvattu neljän DNA:n emäksen rakenteet. Nimeä emäkset ja piirrä kuva, josta ilmenee mitkä atomit osallistuvat WC-vetysidoksiin ja liittyvät deoksiriboosiin.

7.6.2010

1. OSA (kappaleet 1-13)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Ionikanavien rakenne ja toiminta.
 2. Michaelis-Menten -yhtälö: lähtöolettamukset, johtaminen ja soveltaminen.
 3. Kuvaa lyhyesti seuraavien biomolekyylien rakenne ja ominaisuudet:
  • hemi
  • laktoosi
  • tryptofaani
  • omega-3-rasvahappo
 4. Glykolipidit.
 5. Proteiinien laskostumisen energetiikka.

11.5.2010

 1. Elektroforeesitekniikat biokemiassa
 2. Kalvolipidien rakenne ja omanaisuudet ja erot bakteerien arkkien ja eukaryoottien välillä
 3. Näköaistin viokemialliset mekanismit verkkokalvolla
 4. Proteiinien laskostuminen soluissa
 5. Selitä lyhyesti ja yksiselitteisesti seuraavat termit tai käsitteet: hydroapatieindeksi, Gibbsin vapaa energia, ELISA, proteomi, Km, osmoosi

13.4.2010

 1. Kuvaa valitsemasi entsyymireaktion katalyyttinen mekanismi
 2. Lipidien liikkuvuuus kaksoikalvolla
 3. Kalsium solujen viestinnässä ja säätelyssä
 4. Rakennepolysakkaridit
 5. Lysiini: rakenne ja fysikaalis-kemialliset ominaisuudet vesiliuoksessa

9.3.2010

 1. Kuvaa jonkin valitsemasi entsyymireaktion katalyyttinen mekanismi
 2. Sfingolipidit
 3. G-proteiinit solujen signaloinnissa
 4. Proteiinien molekyylipainon määrittäminen
 5. Veden kuljetus solukalvon läpi

9.2.2010

 1. Proteiinien laskostuminen
 2. Viestiä välittävät reseptorityypit
 3. Miten insuliini aktivoi glykogeenisyntaasin
 4. Solusyklin vaiheet

Osa 2 Kpl 14-28

17.8.2018

2. osa (kpl 14-28)

- Sitruunahappokierron amfibipolinen luonne - Virtsahappo - Aminotransferaasit - Veren lipoproteiinit

10.4.2012

2. osa (kpl 14-28)

 1. Pentoosifosfaattireitti.
 2. Maksan merkitys ketoaineiden metaboliassa.
 3. Selitä lyhyesti seuraavien koentsyymien biokemiallinen tehtävä: pyridoksaalifosfaatti, biotiini, koentsyymi-A.
 4. Isoprenoidit. Selitä isoprenoidien biologinen merkitys.

13.3.2012

2. osa (kpl 14-28)

 1. Sitruunahappokierron merkitys glukoneogeneesissä.
 2. Maksan merkitys ketoaineiden metaboliassa.
 3. Aminotransferaasit
 4. Virtsahappo.

14.02.2012

2. osa (kpl 14-28)

 1. Sitruunahappokierron reaktiot.
 2. Veren lipoproteiinit.
 3. Selitä lyhyesti seuraavien koentsyymien biokemiallinen tehtävä: pyridoksaalifosfaatti, biotiini, koentsyymi-A.
 4. Virtsahappo.

13.12.2011

2. OSA (kappaleet 14-28)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Sitruunahappokierron merkitys glukoneogeneesissä
 2. Maksan merkitys ketoaineiden metaboliassa
 3. Aminotransferaasit
 4. Virtsahappo

13.9.2011

2. OSA (kappaleet 14-28)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Pentoosifosfaattireitti
 2. Plasman lipoproteiinit
 3. Aminotransferaasit
 4. Virtsahappo

1.8.2011

2. OSA (kappaleet 14-28)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Pentoosifosfaattireitti
 2. Veren lipoproteiinit
 3. Aminotransferaasit
 4. Virtsahappo

10.5.2011

2. OSA (kappaleet 14-28)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Sitruunahappokierron reaktiot
 2. Veren lipoproteiinit
 3. Selitä lyhyesti seuraavien koentsyymien biokemiallinen tehtävä:
  • pyridoksaalifosfaatti
  • biotiini
  • koentsyymi-Q
 4. Virtsahappo

12.4.2011

2. OSA (kappaleet 14-28)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Luettele ihmisen ravitsemukselle välttämättömät ja ei-välttämättömät aminohapot. Perustele valintasi.
 2. Glykolyysin nettoreaktio ja entsymaattiset vaiheet
 3. RNA-maailma varhaisen evoluution mallina
 4. Rasvakudoksen hormonaalinen säätely
 5. Fotosynteesin valoreaktiot

8.3.2011

2. OSA (kappaleet 14-28)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Pentoosifosfaattitie ja sen merkitys
 2. Maksan merkitys ketoaineiden metaboliassa
 3. Ureakierron reaktiot
 4. Kolesterolista syntyvät yhdisteet pääluokittain. Kuvaile lyhyesti biologinen merkitys.

8.2.2011

2. OSA (kappaleet 14-28)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Selitä yksityiskohtaisesti miten elimistö voi muodostaa alaniinista glukoosia
 2. Valkean ja ruskean rasvakudoksen metaboliset erityispiirteet
 3. Fotosynteesin valoreaktiot
 4. Kromatiinin rakenteen säätely eukaryooteilla
 5. Selitä:
  • pyridoksaalifosfaatti
  • biotiini
  • koentsyymi A

11.1.2011

2. OSA (kappaleet 14-28)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Sitruunahappokierron merkitys glukoneogeneesissä
 2. Mixed-function -oksidaatioreaktio rasvahappojen metaboliassa
 3. Ureakierron reaktiot
 4. Mitä ovat isoprenoidit?

9.11.2010

2. OSA (kappaleet 14-28)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Sitruunahappokierron merkitys glukoneogeneesissä
 2. Maksan merkitys ketoniaineiden metaboliassa
 3. Aminotransferaasit
 4. Veren lipoproteiinit

12.10.2010

2. OSA (kappaleet 14-28)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Insuliini energia-aineenvaihdunnan säätelyssä
 2. Glykolyysi: nettoreaktio ja entsymaattiset vaiheet
 3. DNA:n kemialliset vaurio ja niiden korjaus
 4. Selitä lyhyesti seuraavien koentsyymien biokemiallinen tehtävä:
  • NAD+
  • biotiini
  • pyridoksaalifosfaatti
 5. Biologinen typen sidonta

14.9.2010

2. OSA (kappaleet 14-28)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Pentoosifosfaattitie ja sen merkitys
 2. Vertaile heksokinaasien isoentsyymien toimintaa ja säätelyä
 3. Aminotransferaasit
 4. Veren lipoproteiinit

2.8.2010

2. OSA (kappaleet 14-28)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Luettele ihmisen ravitsemukselle välttämättömät ja ei-välttämättömät aminohapot. Perustele valintasi.
 2. Fotosynteesin valoreaktiot.
 3. Eukaryoottisolujen proteiinipitoisuuksia voidaan säädellä monilla eri tasoilla ja mekanismeilla. Selitä miten?
 4. Selitä lyhyesti seuraavien koentsyymien biokemiallinen tehtävä:
  • NAD+
  • biotiini
  • koentsyymi-Q
 5. Glykogeenin metabolia.

13.4.2010

2. OSA (kappaleet 14-28)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Ureasyklin entsymaattiset vaiheet, säätely ja fysiologinen merkitys
 2. Glykogeenin biosynteesi ja hajotus
 3. Rasvakudoksen hormonaalinen säätely
 4. DNA:n replikaatiohaarukan proteiinit
 5. Selitä lyhyesti seuraavien koentsyymien biokemialliset tehtävät:
  • pyridoksaalifosfaatti
  • biotiini
  • koentsyymi A

9.3.2010

2. OSA (kappaleet 14-28)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. ATP-syntaasin rakenne ja toiminta
 2. Glykolyysi: nettoreaktio ja entsymaattiset vaiheet
 3. RNA-maailma varhaisen evoluution mallina
 4. Calvinin kierto
 5. Deoksiribonukleotidien biosynteesi: periaatteet ja säätely

9.2.2010

2. OSA (kappaleet 14-28)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Insuliini aineenvaihdunnan säätelijänä
 2. AMP-riippuvainen proteiinikinaasi
 3. Miten solut suojautuvat oksidatiiviselta stressiltä
 4. Fosfofruktokinaasi-1:n säätely

12.1.2010

2. OSA (kappaleet 14-28)

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Luettele ihmiselle välttämättömät ja ei-välttämättömät aminohapot.
 2. Kolesterolin biosynteesi
 3. Mitä tarkoittaa DNA:n superkierteisyys, mikä on sen biologinen merkitys, miten sitä voidaan kokeellisesti tutkia?
 4. Fotosynteesin valoreaktiot
 5. ATP-syntaasin rakenne ja toimintamekanismit

Vanhemmat

3.8.2009

 1. TATA-box
 2. Allosteerinen säätely
 3. SNARE-kompleksi
 4. Insuliini aineenvaihdunnan säätelijänä

12.5.2009

 1. G-protein coupled reseptors / GPCR
 2. Insuliinin tehtävä aineenvaihdunnassa
 3. PCR
 4. Säädelty eritys

10.3.2009

 1. Elektroninsiirtäjien toiminta.
 2. PCR:n periaate.
 3. Glukagonin signalointireitti.
 4. Miten tutkitaan proteiinien interaktioita.

Tentaattori: P. Vihko

9.12.2008

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Kuvaa seuraavien vitamiinien ominaisuudet ja biokemialliset tehtävät
  • A
  • C
  • B12
  • biotiini
 2. Aineenvaihduntareittien aktiivisuuden säätelyn mekanismit
 3. Määrittele seuraavat termit/käsitteet
  • P-450-oksigenaasi
  • radioimmunomääritys, RIA
  • Ramachandranin kuvaaja
  • Calvinin sykli
  • k(cat)
  • ΔG°
 4. Rasvahappojen biosynteesi
 5. DNA:n replikaatio kolibakteereilla

13.5.2008

Vastaa neljään kysymykseen.

 1. Lysiini: rakenne, fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ja tehtävät proteiinien rakenteessa ja toiminnassa.
 2. Ribonukleotidien muuttaminen deoksiribonukleotideiksi.
 3. Fotosynteesin pimeäreaktio (Calvinin sykli).
 4. Vertaile transkription mekanismeja ja säätelyä eukaryooteilla ja prokaryooteilla.
 5. Kalsiumin biokemia.

8.4.2008

 1. G-proteiinit.
 2. Allosteerinen säätely.
 3. TATA-box.
 4. Insuliini metabolian säätelijänä.

11.9.2007

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Energia-aineenvaihdunnan hormonaalinen säätely
 2. Histidiini: rakenne, fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ja tehtävät proteiinin rakenteessa ja toiminnassa
 3. Selitä lyhyesti
  • saperoni
  • gangliosidi
  • selluloosan rakenne
  • DNA-mikrosiru
  • liposomi
  • kalmoduliini
 1. Transkription aloitus eukaryooteilla
 2. Ureasykli

7.8.2006

 1. Fosfoinositidit
 2. LDL-reseptorin toiminta
 3. Allosteerinen säätely
 4. Miten tutkitaan geenimutaatioita?

9.5.2006

 1. G-proteiinit
 2. Sukuhormonisynteesi
 3. GSK-3-(beta) (glykogeenisyntaasikinaasi)
 4. Prostaglandiinisynteesi