Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

biokemian_cum_laude_-loppukuulustelu [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Biokemian cum laude -loppukuulustelu=====
 +
 +==== 8.8.2005 ====
 +
 +Vastaa neljään kysymykseen.
 +
 +  - Restriktioendonukleaasit ja niiden käyttö tutkimuksessa
 +  - Määrittele ​ a) Gibbsin vapaa energia b) Michaelisvakio,​ Km c) van der Waals -vuorovaikutukset
 +  - Entsyymien allosteerinen säätely
 +  - Biologisten kalvojen rakenne ja koostumus
 +  - Selitä lyhyesti a) Ketoaineet b) Rodopsiinin toiminta valon aistimisessa c) Ubikvitiini
 +  ​