Tenttiwiki

Biokemiallinen koetekniikka

14.10.2014

 1. Kysymys 1
  • Kirjoita aloittelevaa laboranttia varten yksityiskohtainen työohje, miten valmistetaan 100 ml DNA-liuosta, jonka konsentraatio on 200,0 mg/ml. Liuosta on tarkoitus käyttää standardina DNA-konsentraation mittauksessa.
  • Miksi elektronimikroskoopin erotuskyky on parempi kuin valomikroskoopin erotuskyky? Miksi vain valomikroskoopilla voi tutkia eläviä soluja?
  • Mikä ero on primaarisella soluviljelmällä ja jatkuvalla (immortalized) solulinjalla?
  • Selosta miten polyklonaalinen ja monoklonaalinen vasta-aine eroavat toisistaan. Ovatko monoklonaaliset vasta-aineet aina spesifisempiä kuin polyklonaaliset vastaaineet?
 2. Selosta affiniteettikromatografian periaate. Mainitse yksi esimerkki harjoitustyöstä, jossa olet käyttänyt affiniteettikromatografiaa opintojesi aikana (tai muu esimerkki ko. menetelmästä). Mihin ligandiin ja millaiseen matriksiin tämän esimerkin affiniteettipuhdistus perustui?
 3. Nykytekniikoilla on helpompi manipuloida ja analysoida nukleiinihappoja kuin proteiineja. Esimerkiksi on yksinkertaista monistaa ja puhdistaa tuhansia erilaisia DNA-molekyylejä DNA-mikrosiruja varten, mutta paljon monimutkaisempaa valmistaa vastaavia proteiinimikrosiruja. Tämä kuvastaa näiden kahden polymeerin välisiä eroja.
  • Selosta miten monomeerien (nukleiinihappojen tai aminohappojen) järjestys vaikuttaa polymeerin (DNA:n tai proteiinin) muotoon.
  • Vertaa keinoja, joita voidaan käyttää detektoimaan spesifinen DNA-sekvenssi (esim. insuliinia koodaava DNA) useiden erilaisten sekvenssien seoksesta ja toisaalta spesifinen proteiini (esim. insuliini) usean erilaisen proteiinin seoksesta. Seos voisi tässä kysymyksessä olla esim. soluista tehty ekstrakti.
  • Vertaile keinoja, joita voidaan käyttää monistamaan/tuottamaan tiettyä DNA-molekyyliä (esim. insuliinia koodaava cDNA) ja toisaalta tiettyä proteiinia (esim. insuliinia). Tarkoitus on tuottaa puhdasta DNA:ta ja puhdasta proteiinia.
  • Voidaanko aminohappojärjestys yksiselitteisesti ennustaa cDNA-sekvenssin perusteella? Entä voidaanko cDNA-sekvenssi yksiselitteisesti ennustaa aminohappojärjestyksen perusteella? Perustele vastauksesi.

8.11.2011

 1. Kuvaa
  • menetelmiä ja
  • olosuhteita, joita käytetään biologisen materiaalin hajoituksessa fraktiointia varten.
 2. Kuinka analysoidaan entsyymin aktiivisuutta?
  • DNA:n kloonaus plasmideihin?
  • DNA:n monistaminen?
 3. Miten valkuaisaineiden liikettä ja dynamiikkaa voidaan tutkia elävissä soluissa?

12.4.2011

 1. Listaa ja kuvaa lyhyesti laboratoriotyöskentelyssä huomioon otettavat turvallisuusnäkökohdat.
 2. Kuvaa
  • menetelmiä ja
  • olosuhteita, joita käytetään biologisen materiaalin hajoituksessa fraktiointia varten.
 3. Kuinka analysoidaan entsyymin ominaisuuksia?
  • DNA:n kloonaus plasmideihin?
  • DNA:n monistaminen?

14.4.2009

 1. Kuvaa
  • menetelmiä ja
  • olosuhteita, joita käytetään biologisen materiaalin hajoituksessa fraktiointia varten.
 2. Mitä entsyymin ominaisuuta kuvaa Michaelis-vakio Km?
 3. DNA:n manipulointi entsyymien avulla?
 4. Kuvaa työvaiheet, kun valmistat 250 ml 0,1 molaarista NaCl liuosta. NaCl:n molekyylipaino on 58,44.

14.10.2008

 1. Steriilitekniikat biologisessa laboratoriatyöskentelyssä?
 2. Kuvaa
  • menetelmiä ja
  • olosuhteita, joita käytetään biologisen materiaalin hajoituksessa fraktiointia varten.
 3. Kuinka analysoidaan entsyymin aktiivisuutta?
 4. Polymeraasi-ketjureaktio (PCR)?

xx.3.2008

 1. Listaa ja kuvaa lyhyesti laboratoriotyöskentelyssä huomioon otettavat turvallisuusnäkökohdat.
 2. Puskuriliuokset?
 3. Karakterisoit entsyymiä. Minkälaisia kokeellisia menetelmiä käytät?
 4. Tunnet proteiinia koodittavan komplementaarisen DNA:n (cDNA) sekvenssin. Miten voit selvittää proteiinin toimintaa eukaryoottisoluissa?

11.4.2006

 1. Karakterisoit entsyymiä. Minkälaisia kokeellisia menetelmiä käytät?
 2. Geelipermeaatiokromatografia (geelisuodatus)?
 3. Kuinka analysoit lipidejä?
 4. Puhdistat proteiinia. Mihin proteiinin ominaisuuksiin puhdistus voi perustua?

12.4.2005

 1. Biologisen materiaalin homogenisointi?
 2. Listaa ja luonnehdi lyhyesti biokemiallisessa työssa käytetyt keskeiset immunologiset menetelmät.
 3. Blottaustekniikat nukleiinihappojen analytiikassa?

6.4.2004

 1. DNA:n nukleotidisekvenssin määrittäminen?
 2. Affiniteettikromatografia?
 3. Kaksidimensionaalinen polyakryyliamidigeelielektroforeesi?

8.4.2003

 1. Minkälaisia elektroforeesimenetelmia sinulla on käytettävissäsi proteiinien puhdistukseen?
  • Affiniteettikromatografian periaate.
  • Mitä tulee huomioida ligandin valinnassa?
 2. Mainitse vähintään kolme erilaista kloonausvektoria ja kerro niiden ominaisuuksista.

11.3.2003

 1. cDNA-synteesi.
 2. Miten suojaudut säteilyltä työskennellessäsi P-32-isotoopilla?
 3. loninvaihtokromatografian periaate.
 4. Vertaile polyklonaalisten ja monoklonaalisten vasta-aineiden käytettävyyttä immunokemiallisissa tutkimusmenetelmissä.

14.3.2006

 1. Puhdistat proteiinia. Mihin proteiinin eri ominaisuuksiin puhdistus voi perustua?
 2. Puskuriliuokset?
 3. Elektroforeesitekniikat?