Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
biokemia [2020/06/06 19:22]
37.219.111.124 [24.10.2019]
biokemia [2020/06/06 20:04] (current)
37.219.111.124 [25.5.2012]
Line 163: Line 163:
   - Homologinen rekombinaatio (10p)   - Homologinen rekombinaatio (10p)
   - Nukleosomien ja niiden rakennekomponenttien dynamiikka (10p)   - Nukleosomien ja niiden rakennekomponenttien dynamiikka (10p)
 +
 +
 +===Tenttikysymykset 1.3.2012===
 +\\
 +1. Määrittele lyhyesti DNA denaturaatio kytketty reaktio kodoni katabolisten reaktioiden
 +konvergenssi oikolukeva DNA-polymeraasi allosteerinen säätely\\
 +\\
 +2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin\\
 +a. Määritä Km ja Vmax Lineweaver-Burkin yhtälön avulla. Annettu taulukko, jossa
 +pitoisuudet ja niitä vastaavat alkunopeudet. Käänteiset pitoisuudet (1/c) olivat
 +suunnilleen 10 000, 8000, 6000, 4000 ja 2000, sekä käänteiset nopeudet (1/Vo)
 +vastaavasti suunnilleen 3, 4, 5, 6 ja 7.\\
 +b. Mihin perustuu entsyymin substraattispesifisyys?​\\
 +c. Kuvissa erilaisia molekyyleja,​ esim. nukleotidi, glukoosi, proliini, joku aminohappo,
 +cAMP. Piti valita, mitkä väitteet sopivat kyseisille molekyyleille. Sopivia väitteitä voi
 +olla 1 tai useampi per kuva. Väitteitä oli esim. glukoosi, aminohappo, sisältää fosforia, ​
 +2
 +kuljettaa elektroneja soluhengityksessä,​ sisältää nettovarauksen,​ DNA:n
 +komponentti,​ RNA:n komponentti,​ tärkkelyksen komponentti,​ toisiolähetti.\\