Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biokemia [2019/01/16 17:07]
webmaster [529301 Solu- ja molekyylibiologia I]
biokemia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======MOLE-101 Biokemia======
  
 +===== 529301 Solu- ja molekyylibiologia I=====
 +vanha kurssi
 +
 +
 +==== Tentti 13.3.2015 ====
 +Vastaa lyhyesti kolmeen kysymykseen
 +  - Nukleosomin rakennekomponentit ja niiden dynamiikka (10op)
 +  - Vastaa lyhyesti (enint. ½ sivua/​kohta)
 +    - Kuvaa RNA POL II:n suurimman alayksikön C-terminaalisen domeenin (CTD:n) rooli transkription aloituksessa ja mRNA:n 5'​-pään muokkauksessa (5p)
 +    - Kuvaa hypoteettisen esimerkin avulla mitä tarkoitetaan signaalien integraatiolla transkription säätelyssä (5p)
 +  - Miten prokaryoottigeeniä voidaan säädellä samanaikaisesti sekä positiivisesti,​ että negatiivisesti?​ (10p)
 +  - Miten ja miksi polypeptidi laskostuu proteiiniksi ja mitkä fysikaaliset vuorovaikutukset stabiloivat laskostuneen rakenteen vesiliuoksessa?​ (10p)
 +  - Vertaile pro- ja eukaryooteissa tapahtuvaa replikaation aloitusta (10p)
 +
 +
 +==== 25.5.2012 ====
 +Vastaa kolmeen kysymykseen
 +  - Piirrä tripeptidin alaniini-lysiini-seriini rakenne ja kerro mikä on peptidin varaus neutraalissa pH:ssa (10p)
 +  - Vertaile pro- ja eukaryooteissa tapahtuvan replikaation aloitusta (10p)
 +  - Homologinen rekombinaatio (10p)
 +  - Nukleosomien ja niiden rakennekomponenttien dynamiikka (10p)